Începe echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale pentru absolvenţii de liceu

Începând de joi, 11 iunie 2020, în instituţiile de învăţământ liceal, se desfăşoară calcularea mediilor candidaţilor la Bacalaureat pentru echivalarea sau recunoaşterea nivelurilor de competenţă la probele de profil, a competenţelor lingvistice şi digitale.

Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la disciplina Limba şi literatura română, respectiv, Limba şi literatura maternă, se stabileşte în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal la aceste discipline. Astfel, pentru media cuprinsă între 5 şi 6,9 se acordă calificativul utilizator mediu, pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49 – utilizator avansat, iar pentru media cuprinsă între 8,50 şi 10 – utilizator experimentat.

Nivelul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională din cadrul probei C se stabileşte prin echivalarea cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal la disciplina aleasă pentru susţinerea probei, în anii în care a studiat această materie. Prin urmare, aici vor fi următoarele calificative: pentru media cuprinsă între 5 şi 5,99 – A1, pentru media cuprinsă între 6 şi 6,99 – A2, pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49 – B1, pentru media cuprinsă între 8,5 şi 10 – B2.

Candidaţii care au promovat, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal.

Nivelul de competenţă digitală din cadrul probei D se stabileşte calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de acesta la disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a. Calificativele sunt: pentru media cuprinsă între 5 şi 5,99 – începător, pentru media cuprinsă între 6 şi 6,99 – mediu, pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49 – avansat, pentru media cuprinsă între 8,50 şi 10 – experimentat.

Potrivit Ministerului Educaţiei, candidaţii care au promovat, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor digitale – proba D. De asemenea, candidaţii care nu au studiat disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, sau echivalente, vor susţine proba de evaluare a competenţelor digitale (proba D) în baza Procedurii Centrului Naţional de Examinare şi Evaluare nr. 177/2019 pentru organizarea şi desfăşurarea probei de evaluare a competenţelor digitale (proba D).

Procesul de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi digitale pentru absolvenţii de liceu se va desfăşura până în data de 17 iunie, urmând ca din 22 iunie să înceapă probele scrise ale Bacalaureatului.

Related posts

Leave a Comment