Amnesty International consideră că liderii mondiali trebuie să schimbe accentul dezbaterilor la tema sărăciei şi drepturilor omului


În preajma Zilei Internaţionale pentru eradicarea sărăciei, celebrată la 17 octombrie, Amnesty International a făcut apel către liderili şi strategilor politici mondiali să schimbe accentul dezbaterilor despre sărăcie de la problemele economice, la cele ce ţin de drepturile omului, care îi sărăcesc pe oameni şi nu le permit să scape de această stare.Secretarul General al Amnesty International, Irene Khan, a declarat: “Sărăcia reprezintă cea mai gravă criză a drepturilor omului din lume”.
“Discriminarea, represiunea din partea statului, corupţia, lipsa de securitate şi violenţa sunt caracteristici care definesc sărăcia, la fel ca şi lipsa de resurse materiale. Aceste probleme legate de drepturile omului nu pot fi soluţionate doar prin creşterea veniturilor populaţiei”, a declarat Irene Khan.
“Doar beneficiile materiale nu garantează eliminarea discriminării, creşterea nivelului de securitate sau dreptul celor săraci la exprimare. Investiţiile în agricultură pot contribui la sporirea recoltei agricultorilor săraci, dar acestea nu garantează şi securitatea proprietăţii acestora împotriva latifundiarilor lipsiţi de scrupule. Construirea şcolilor noi nu garantează faptul că fetele vor beneficia de acelaşi acces la educaţie ca şi băieţii.
“În multe ţări creşterea economică poate fi semnificativă, dar dreptul oamenilor de a fi informaţi şi de a li se oferi consultaţii în domeniul politicilor publice este ignorat; dreptul acestora de a-şi exprima opiniile şi de a fi auziţi este limitat. Săracii sunt marginalizaţi şi ignoraţi.
“Orice strategie eficientă de reducere a sărăciei trebuie să le permită celor săraci să-şi revendice drepturile, astfel încît aceştia să-şi poată controla destinul şi să poată trage la răspundere factorii de decizie”.
În cadrul lansării la New York a cărţii „Adevărul nemaiauzit: sărăcia şi drepturile omului”, Irene Khan a declarat că pentru eradicarea sărăciei este necesar să fie respectate drepturile economice, sociale şi culturale – cum ar fi dreptul la asistenţă medicală, educaţie şi locuinţă – pe lângă drepturile civile şi politice.
„Dacă vrem să soluţionăm problema sărăciei, nu poate exista o abordare parţială sau secvenţială a drepturilor omului. Revendicarea drepturilor de participare este la fel de importantă ca şi direcţionarea resurselor în scopul satisfacerii necesităţilor de bază ce ţin de alimentaţie, asistenţă medicală şi asigurare cu locuinţă. Protejarea oamenilor împotriva violenţei este la fel de importantă ca şi eliminarea discriminării. Reducerea mortalităţii materne necesită o asistenţă medicală mai bună, dar şi îmbunătăţirea statutului femeilor.
„Un adevăr nemaiauzit” marchează o nouă etapă a campaniei mondiale a Amnesty International „Pentru o viaţă demnă”, care va chema liderii mondiali să soluţioneze problema încălcării drepturilor omului, ce cauzează şi agravează sărăcia.
„Lupta pentru eliminarea sărăciei este cea mai mare bătălie a acestei generaţii. Dacă vom pune la baza acestei lupte libertatea, justiţia şi egalitatea, vom ieşi învingători”, a menţionat Irene Khan.

Related posts

Leave a Comment