Prof. Cătălina Tudose şi dr. Bogdana Tudorache, laureatele Premiului Elisabeth Pilkington Raţiu pentru Sănătate Mintală

Centrul Raţiu pentru Democraţie anunţă laureatele Premiului Elisabeth Pilkington Raţiu pentru Sănătate Mintală, prof. Cătălina Tudose şi dr. Bogdana Tudorache. Ceremonia de decernare are loc în data de 9 iunie, ora 15.30 la Muzeul de Artă Cluj Napoca, în cadrul evenimentului anualRaţiu Friends & Family Weekend.

Prin acest premiu se recunosc inovatori specialişti în domeniul sănătăţii mintale din România în ceea ce priveşte cercetarea, educaţia, serviciile şi politicile publice. Premiul susţine o mai bună cunoaştere asupra sănătătii mintale, contribuind la diminuarea şi, în final, eradicarea ruşinii, stigmatului şi discriminării împotriva sănătăţii mintale.

Prin această iniţiativă onorăm activitatea lui Elisabeth Pilkington Raţiu care a iniţiat şi coordonat acţiunile filialei Kensington & Chelsea a organizaţiei MIND, de advocacy în domeniul sănătăţii mintale. Juriul care a evaluat nominalizările premiului este prezidat de catre prof. Eliot Sorel (Washington), alături de membrii juriului prof. Doina Cozman (Cluj) şi lect. Florina Rad (Bucureşti).

Prof. Cătălina Tudose a fost nominalizată “pentru contribuţiile sale la elaborarea strategiei naţionale împotriva demenţei”. Dr. Bogdana Tudorache a fost nominalizată “pentru contribuţia şi activitatea profesională exemplară în domeniul sănătăţii mintale”.

Juriul a desemnat ca finalişti pe Domnica Petrovai, psiholog & Ovidiu Damian, psiholog.

Despre laureate:

Prof. Cătălina Tudose

Este medic primar psihiatru, profesor universitar, şef al disciplinei Psihiatrie, Departamentul de Neuroştiinţe Clinice  din Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila”,  Bucureşti.

Cu o activitate ştiinţifică, profesională şi academică desfăşurată în domeniul psihiatriei clinice, Cătălina Tudose are ca arii speciale de expertiză: psihiatria vârstnicului, tulburările neurocognitive şi neuroştiinţe, neuropsihologie, managementul sanitar şi organizaţional şi etica medicală. A acordat un interes deosebit recunoaşterii şi prioritizării bolii Alzheimer ca o problemă de sănătate publică în România, fiind fondator şi preşedinte al Societăţii Române Alzheimer.

Este fondator al Centrului Memoriei, instituţie unică specializată în diagnosticul precoce şi tratamentul tulburărilor cognitive, în special Boala Alzheimer (din 2000);Centrului de asistenţă comunitară pentru vârstnici; Centrului de zi pentru persoane suferinde de demenţă în Boala Alzheimer. Cătălina Tudose a iniţiat proiectul pilot de asistenţă la domiciliu pentru persoane suferinde de demenţă în Boala Alzheimer şi a contribuit la includerea în cadrul nomenclatorului de meserii a profesiei de îngrijitor la domiciliu pentru persoane vârstnice cu tulburări psihice.

Dr. Bogdana Tudorache

Este medic primar psihiatru, cercetător ştiinţific principal (1975) în cadrulInstitutului de Neurologie şi Psihiatrie din Bucureşti, având dublă specializare atât în neurologie cât şi în psihiatrie.

În 1990 a fost prima specialistă din psihiatria românească care a introdus tema sănătăţi mintale şi a înfiinţat Liga Română pentru Sănătate Mintală (LSRM), militând pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu tulburări de sănătate mintală,  modelelor internaţionale de bune practici şi susţinând diversificarea serviciilor de sănătate mintală. A sprijinit înfiinţarea Centrului Pilot de Suport Medico-Psihologic “Trepte”, a Asociaţiei ARIPI (prima asociaţie a beneficiarilor serviciilor de sănătate mintală) şi a Punctului de informare şi documentare în sănătate mintală SINAPSE (în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie “Al. Obregia”).

Dr. Bogdana Tudorache a colaborat îndeaproape cu Ministerul Sănătăţii pe parcursul diferitelor etape ale Reformei în domeniul sănătăţii mintale, făcând parte din grupul de specialişti care au elaborat Legea Promovării Sănătăţii Mintale şi a Protecţiei Persoanelor cu Tulburări Psihice, a Normelor de aplicare ale acestei legi, a Strategiei în domeniul sănătăţii mintale a Ministerului Sănătăţii şi a Planului de Acţiune pentru implementarea acestei strategii. A reprezentat România în grupurile de lucru din Comisia Europeană, coordonând în calitate de expert naţional numeroase programe ale OMS şi UE, inclusiv cel  de monitorizare a implementăriDeclaraţiei de la Helsinki şi a Planului său de acţiune.

Related posts

Leave a Comment