Control aspru asupra școlarilor

„Ministrul școlilor a trimis tuturor directorilor de licee următoarea circulară: Constatând că cu toate măsurile disciplinare luate de minister și comunicate de ordinul circular nr.69.665 a.c., totuși se găsesc elevi cari umblă pe străzi fără uniformă și fără număr la braț, nerespectând astfel măsurile luate de noi, vă atragem atențiunea pentru stricta îndeplinire a următoarelor măsuri:

  • Elevii care vor fi dovediți că nu poartă în tot timpul și în tot locul uniforma școlară și cu numărul de ordine cusut cu mașina, vor fi imediat eliminați din școală. Vor fi obligați și elevii din clasa a VII-a să poarte uniforma și numărul de ordine până la absolvirea școalei.
  • Aceiași pedeapsă se va aplica elevilor care vor fi găsiți după orele 9 seara, umblând pe străzi, afară de cazul când sunt cu părinții.

Ministerul instrucțiunii, a intervenit la organele polițienești pentru a face razii în orele de seară și a identifica pe toți elevii cari contravin dispozițiunilor de mai sus. Elevii identificați de poliție vor fi eliminați.

  • Orice elev care va fi găsit la cinematograf sau în alt local de spectacol, fie chiar și însoțit de părinții săi, fără a avea o învoire a direcțiunii școalei, va fi imediat îndepărtat din școală.
  • Toți elevii să aibă două feluri de carnete: A) Carnetul de identitate de forma unei cărți de legitimație, cu fotografia elevului și viza școalei, să fie purtat întotdeauna de către elevi. B) Carnetul de școlaritate va avea file în care elevii vor trece zilnic subiectele lecțiunilor date, profesorii vor trece toate observațiunile privitoare la: frecventare, notare etc., iar părinții vor avea obligațiunea de a lua la cunoștință și a semna în carnet.
  • Direcțiunea școalei va înainta un tablou cuprinzând: cărțile, revistele și publicațiunile pe care le socotește păgubitoare pentru educația elevilor.
  • În fiecare săptămână directorii școalelor vor lua măsuri să controleze prin diriginții claselor pe elevi, ce cărți citesc și ce obiecte au asupra lor în ghiozdane și în buzunare.Cei ce vor fi găsiți cu cărți nerecomandate de școală sau cu obiecte prohibide, vor fi eliminați din școală.

Vă rugăm ca aceste măsuri să fie aduse imediat la cunoștința elevilor prin diriginții de clasă și la cunoștința părinților printr-o adunare a lor, care va avea loc la școală în cel mai scurt timp posibil. [„Glasul Ardealului”, Anul VIII, nr.17, Cluj, 22 aprilie 1934].

Related posts

Leave a Comment