Bugetul UE pe 2010, adoptat: 2,4 mld. euro pentru redresare economică

Parlamentul European a adoptat bugetul UE pentru 2010 care va fi de 141.453 miliarde euro în angajamente şi 122.937 miliarde euro în plăţi. Principala provocare a bugetului de anul acesta a fost găsirea finanţărilor pentru planul de redresare economică, care va costa Uniunea Europeană 2,4 miliarde euro anul viitor.Parlamentul a adoptat în sfârşit bugetul – ultimul buget aprobat sub regulile Tratatului de la Nisa. Plăţile reprezintă 1,04% din PIB-ul Uniunii Europene. Bugetul UE 2009, dar nu şi cel pentru 2010, include sprijinul de pre-aderare pentru România şi Bulgaria, cu €209 milioane în plăţi şi angajamente.
„Daca vrem ca europenii să se simtă mai în siguranţă în 2010, trebuie să implementăm inteligent acest buget. Acesta e motivul pentru care acordăm prioritate întăririi securităţii energetice, sprijinim crearea de locuri de muncă şi introducem facilitatea de micro-finanţare. Vom sprijini cercetarea şi dezvoltarea precum şi pregătirea continuă. Vrem să ajutăm şi sectorul lactatelor, şi să combatem schimbarea climatică”, a subliniat raportorul Laszlo Surjan (PPE, HU), în dezbatere.
El a adăugat de asemenea că este necesară o revizuire temeinică a bugetului pe termen lung al Uniunii Europene (perspectivele financiare), iniţial programate a se desfăşura anul acesta, dar amânate pentru anul viitor: „Nu avem prea multă marjă de manevră. Există linii bugetare unde nu avem rezerve. Revizuirea de etapă a bugetului multianuală e inevitabilă.”

Planul de redresare economică
Planul european de redresare economică care ajunge la 5 miliarde euro este destinat anilor 2009 şi 2010 şi va sprijini proiectele energetice precum şi dezvoltarea rurală. Atunci când a fost adoptat acest plan, finanţarea pentru a doua parte a perioadei (2,4 miliarde euro) nu fusese încă stabilită. În urma negocierilor din ultimele luni, instituţiile au căzut de acord asupra surselor de finanţare: utilizând fondurile ne-cheltuite şi marjele (în principal din agricultură şi cheltuieli administrative) pentru 2009 şi 2010, şi de asemenea prin contribuţiile statelor membre care au adăugat 120 milioane euro.
Pentru a face faţă crizei economice, PE a considerat important să asigure o finanţare corespunzătoare a unei acţiuni care poate avea un impact direct asupra dezvoltării noilor activităţi economice de către tinerii europeni. De aceea, bugetul va include pentru acţiunea „Erasmus pentru tinerii întreprinzători” 5 milioane euro în angajamente şi 3,6 milioane în plăţi.
Vor fi prevăzute de asemenea fonduri de 2 milioane de euro (în angajamente şi plăţi) pentru monitorizarea ecologică a bazinului Mării Negre şi un cadru de programe europene comune pentru dezvoltarea regiunii Mării Negre. Acest program îşi propune să studieze nivelul de poluare marină şi a mediului de coastă şi să dezvolte noi tehnologii pentru protecţia mediului şi curăţarea lui în situaţii de dezastre ecologice. “Această acţiune reprezintă recunoaşterea Mării Negre ca subiect important european şi scade discrepanţa între tratamentul Mării Negre şi cel acordat Mării Baltice în cadrul politicilor UE”, a declarat europarlmentarul Cătălin Ivan.
Se va institui de asemenea un proiect pilot pentru încurajarea mobilităţii şi integrarea forţei de muncă în cadrul UE în valoare de 1 milion de euro în angajamente. Scopul acestui proiect pilot este să ajute lucrătorii din UE să facă faţă dificultăţilor legate de integrarea pe piaţa muncii şi mobilitate – incluzând iniţierea de reţele şi parteneriate pentru a face faţă nevoilor celor mai vulnerabili migranţi din UE.
Acest buget anual a fost negociat conform prevederilor din Tratatul de la Nisa, ceea ce înseamnă că Parlamentul nu a deţinut o putere formală cu privire la cheltuielile agricole. Totuşi, Parlamentul a reuşit introducerea în buget a €300 milioane pentru sprijinirea producătorilor de lactate, un ajutor solicitat de deputaţi de ani de zile. Potrivit raportorului László Surján (EPP, HU), aceasta a fost „spiritul Lisabonei” care a influenţat procesul bugetar anual.
Pentru fiecare linie bugetară, există doua tipuri de alocaţii bugetare: angajamente şi plăţi. Angajamentele se referă la suma la care UE intenţionează să se angajeze (de ex. pentru semnarea unui contract sau iniţierea procedurii de licitaţie) într-un anumit an. Nivelul plăţilor reglementează plăţile efective efectuate pe perioada unui an.
Perspectiva financiară este cadrul bugetar pe termen lung, în prezent pentru perioada 2007 – 2013, fixând plafonul pentru cheltuielile UE per an şi per linie bugetară.

Related posts

Leave a Comment