ANUNȚ – Achiziție directă „Extindere și modernizare Cabană Călățele.”

Univers T vă invită să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrări privind „Extindere și modernizare
Cabană Călățele.” Documentația de atribuire se poate obține de la sediul Univers T SA sau se poate descărca de pe link-ul: http://www.universt.ro/Table/Licitatii-Publice/Valoarea estimată a achiziției: 259.693 RON fără TVA,

Codul CPV:
45453100-8 – Lucrări de renovare (Rev.2).
45212100-7 – Lucrări de construcții de complexe pentru petrecerea timpului liber.

Data limită pentru depunerea ofertei: 27.07.2015 ora 10:00

Oferta se va depune la adresa autorității contractante:

UNIVERS T CLUJ-NAPOCA
Strada Alexandru Vaida Voevod, Numărul 53-55, Localitatea Cluj-Napoca, Județul Cluj

Persoană de contact: Adrian Pop
Telefon: + 40 264 41 41 61/ +40 735 15 15 28
Fax: +40 264 41 41 58
E-mail: adrian.pop@universt.ro

Related posts

Leave a Comment