Anunt publicare procedura de achizitie în cadrul IRBY CONSTRUCTION S.R.L.

Societatea IRBY CONSTRUCTION S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “IRBY CONSTRUCTION – 411”, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Cod MYSMIS: 158314 Contract: 64/POC/411/AS din data de 09/12/2022. Prin prezentul anunt va transmitem ca s-a publicat pe site-ul MFE, la adresa https://www.fonduri-structurale.ro/ sectiunea Anunturi, anuntul de demarare achizitie privata competitiva cu denumirea „Achizitia de…

Read More

Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență în cadrul IRBY CONSTRUCTION S.R.L.

  Societatea IRBY CONSTRUCTION S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “IRBY CONSTRUCTION – 411”, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de  3.738.229,98 lei din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 2.472.050,00 lei.  Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie Sprijinirea ameliorării efectelor provocate…

Read More