Anunt publicare procedura de achizitie în cadrul IRBY CONSTRUCTION S.R.L.

Societatea IRBY CONSTRUCTION S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “IRBY CONSTRUCTION – 411”, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Cod MYSMIS: 158314 Contract: 64/POC/411/AS din data de 09/12/2022. Prin prezentul anunt va transmitem ca s-a publicat pe site-ul MFE, la adresa https://www.fonduri-structurale.ro/ sectiunea Anunturi, anuntul de demarare achizitie privata competitiva cu denumirea „Achizitia de…

Read More