Sprijin de la UE pentru dezvoltarea economiei sociale în comunităţile multietnice

Centrul de Resurse pentru Diversitate Ednoculturală (CRDE) în parteneriat cu Departamentul pentru Releţii Interetnice (DRI) din cadrul Guvernului României desfăşoară în perioada iunie 2010-mai 2013, proiectul strategic “Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în comunităţile multietnice din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi Centru a României”.Proiectul are ca scop promovarea incluziunii sociale prin facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile din regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru. Înainte de începerea propriu-zisă a demarării proiectului se va face o cercetare de teren, care va dura 6 luni, pentru a vedea care sunt categoriile de meserii care se cer de angajatori. Dintre obiectivele proiectului fac parte analiza necesitaților şi resurselor din cele două regiuni pentru promovarea economiei sociale la nivelul grupului țintă, crearea a 36 de grupuri de iniţiativă la nivelul a 36 de comunităţi multietnice din regiunile Nord-Vest şi Centru, îmbunătățirea accesului grupului ţintă la educaţie şi pe piata muncii prin activități de calificare, consiliere şi asistenţă, promovarea unui mediu inclusiv la nivel local care să încurajeze parteneriatul public-privat în domeniul economiei sociale prin organizarea unor sesiuni de formare şi a unor întâlniri cu grupurile ţintă şi reprezentanţii sectorului privat şi îmbunătăţirea comunicării interetnice, la nivelul celor 36 de comunități, prin facilitarea participării la activități ale diferitelor etnii, pe tot parcursul proiectului. Ceea ce este inovator în acest proiect este faptul că meseriile pentru care se vor organiza cursuri de pregătire profesională sunt alese în urma studiului pe teren şi nu sunt stabilite înainte de începerea demarării proiectului. “Participanții vor beneficia de cursuri de calificare în meserii, noi ne-am asumat ca cel puţin 600 şi ceva să şi reuşească să obțină acest certificat de calificare care le va permite, pe de o parte să se anjajeze cu contract individual de muncă iar pe de altă parte, dacă au aptitudini antreprenoriale, îşi pot dezvolta mici afaceri individuale. Prin proiect se finanţează costurile cursurilor de calificare iar persoanele participante vor beneficia de o bursă, cu condiția să participe activ la aceste cursuri, care le va permite să îşi plătească deplasarea, pentru ca probabil cursurile nu se vor desfăşura în satul lor, să îşi cumpere rechizite, tot ce este necesar pentru participare” a spus Gábor Ádám, directorul CRDE şi managerul proiectului.

Grupul ţină este format din 720 de persoane, dinte care 75% romi neocupați din mediul rural şi restul de 25% din persoane de alte etnii care fac parte din următoarele categorii:persoane care nu sunt neîncadrate la locul de muncă şi trăiesc din venitul minim garantat, şomeri pe termen lung din mediul rural, persoane neîncadrate în muncă, care provin din familii cu mai mult de 2 copii, fiind încurajată şi participarea femeilor. Participanții la proiect, vor primi la finalul cursurilor o diplomă de calificare profesională şi cor beneficia de o bursă finanțată din banii alocați proiectului pentru cheltuieli de transport, cazare, hrană şi achiziționare de instrumente necesare pe toată durata proiectului. “Proiectul se adresează grupurilor vulnerabile multietnice din regiunile Nord-Vest şi Centru ale României. În primul rând în această categorie se încadrează persoanele de etnie romă se cel mai mult, 70 % şi 25% persoane vulnerabile din punct de vedere social, de alte etnii decât cea romă” a mai adăugat domnul Gábor.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU). Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 10.000.000 de lei, dintre care în jur de 9.000.00 sunt nerambursabili, ceea ce reprezintă 98% din bugetul alocat , restul de 2%, aproximativ 200.000 lei, fiind finanțat de către organizatori. 70% din costuri vor fii utilizate pentru participanți iar 30% pentru cheltuielile administrative ale organizatorilor.

Related posts

Leave a Comment