Primăria Cluj alocă peste 3,7 milioane de lei pentru reabilitarea monumentelor istorice


Primăria Municipiului Cluj-Napoca va organiza, în 19 iulie, o licitaţie deschisă pentru un contract de reparaţii curente şi întreţinere a monumentelor istorice din oraş, pentru care va aloca de la bugetul local 3.753.300 lei, fără TVA.Potrivit anunţului de participare publicat pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), durata contractului “Reparaţii curente şi întreţinere a monumentelor istorice şi de for public şi a plăcilor comemorative amplasate pe domeniul public din municipiul Cluj-Napoca” este de 48 de luni începând de la data atribuirii.
Cei care doresc să participe la această licitaţie trebuie să facă dovada îndeplinirii în ultimii trei ani a cel puţin unui contract având ca obiect execuţia de lucrări de reparaţii şi întreţinere a monumentelor istorice şi de for public. Totodată, ofertantul (proiectant/executant) trebuie să fie atestat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional Cultural.
Garanţia de participare la licitaţie solicitată este de 10.000 lei, în timp ce garanţia de bună execuţie reprezintă 10% din valoarea contractului fără TVA.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 16 iulie, ora 12:00, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 19 iulie, ora 11:00. Criteriul de atribuire al contractului va fi preţul cel mai scăzut.
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta este de trei luni de la termenul limită de primire a ofertelor.

Related posts

Leave a Comment