O delegaţie a Raionului Hînceşti –Republica Moldova, în vizită la Consiliul Judeţean Cluj

Consiliul Judeţean Cluj a primit la sfârşitul săptămânii trecute vizita unei delegaţii oficiale a Consiliului Raional Hînceşti din Republica Moldova, delegaţie condusă de domnul Igor Untilă, directorul Şcolii Sportive Raionale Hînceşti. Scopul vizitei l-a constituit identificarea oportunităţilor de colaborare bilaterală în relaţia Cluj-Hînceşti, atât între cele două unităţile administrativ-teritoriale cât şi între diferitele autorităţi şi instituţii publice, agenţi economici, unităţi de învăţământ, cluburi şi asociaţii sportive, organizaţii neguvernamentale din cele două regiuni.

În cadrul discuţiilor purtate cu delegaţia din Republica Moldova de către preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, împreună cu vicepreşedintele Vakar Istvan, a fost reiterată dorinţa reciprocă de aprofundare şi extindere a bunelor relaţii de colaborare cu Raionul Hînceşti, potenţialul de cooperare fiind unul extrem de ridicat.
„Am primit cu deosebită plăcere şi maxim interes vizita delegaţiei moldovene cu atât mai mult cu cât, după cum am mai afirmat, o prioritate absolută în cadrul relaţiilor de cooperare internaţională ale Consiliului Judeţean Cluj o reprezintă intensificarea colaborării cu regiunile din jurul ţării în care trăiesc mari comunităţi de români. Sunt ferm convins că acest parteneriat cu Raionul Hînceşti va fi unul mai mult decât de succes, aspectele care ne leagă fiind extrem de numeroase.”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu.
În acest context, printre domeniile de interes reciproc identificate în cadrul întâlnirii se află cooperarea în plan economic şi pentru stimularea investiţiilor reciproce, proiecte care să vizeze punerea în valoare a potenţialului turistic al celor două regiuni, iniţiative referitoare la colaborarea în domeniul agriculturii ecologice, al sistemelor de irigaţii, legumiculturii şi sectorului vini-viticol, programe referitoare la eficienţa energetică şi promovarea surselor alternative de energie, schimburi de experienţă şi traininguri în domenii precum atragerea fondurilor europene, sistemele de asistenţă şi protecţie socială, activităţi în domeniile educaţional, cultural, sportiv şi de tineret etc.
Programul delegaţiei a cuprins, alături de primirea de către conducerea Consiliului Judeţean Cluj, şi o serie de întâlniri ale delegaţiei moldovene cu manageri ai instituţiilor care funcţionează sub autoritatea forului administrativ judeţean şi care ar putea colabora cu omologii din Republica Moldova, întâlniri cu conducătorii unor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean cu atribuţii în domeniu, mese rotunde şi şedinţe de lucru cu reprezentanţi ai diferitelor instituţii publice, cluburi şi asociaţii care activează în domeniul culturii, sportului şi al tineretului etc.
În ceea ce priveşte paşii concreţi ce urmează a fi parcurşi în perioada imediat următoare, s-a convenit ca oportunităţile de colaborare identificate pe parcursul vizitei precum şi modalităţile optime de cooperare să fie cuprinse într-un proiect al Protocolului de Colaborare între judeţul Cluj şi Raionul Hînceşti, document pe care experţii Consiliului Judeţean Cluj îl vor finaliza în cursul acestei săptămâni şi pe care îl vor remite Consiliului Raional Hînceşti spre analiză şi completare. Ulterior, în baza acordului exprimat de ambele părţi, acest document urmează a fi supus, potrivit legislaţiei interne a celor două ţări, spre avizarea/aprobarea Ministerelor şi a forurilor competente şi, ulterior, aprobării celor două consilii.

Related posts

Leave a Comment