Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență în cadrul EUROBUSINESS TIPAR S.R.L

Societatea EUROBUSINESS TIPAR S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Achizitia de echipamente in cadrul societatii EUROBUSINESS TIPAR SRL cu scopul consolidarii pozitiei”, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de  6,437,084.18 lei din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 2,414,298.08 lei. 

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Durata de implementare a proiectului este de 270 zile, în perioada 29.03.2023 – 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Related posts

One Thought to “Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență în cadrul EUROBUSINESS TIPAR S.R.L”

Leave a Comment