Anunț publicare procedură de achiziție în cadrul Eurobusiness Tipar S.R.L.

Societatea EUROBUSINESS TIPAR S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Achizitia de echipamente in cadrul societatii EUROBUSINESS TIPAR SRL cu scopul consolidarii pozitiei”, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Cod MYSMIS: 161214 Contract: 503/306/POC/4.1.1. BIS-A din data de 05.04.2023 Prin prezentul anunt va transmitem ca s-a publicat pe site-ul MFE, la adresa https://www.fonduri-structurale.ro/ sectiunea…

Read More

Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență în cadrul EUROBUSINESS TIPAR S.R.L

Societatea EUROBUSINESS TIPAR S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Achizitia de echipamente in cadrul societatii EUROBUSINESS TIPAR SRL cu scopul consolidarii pozitiei”, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de  6,437,084.18 lei din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 2,414,298.08 lei.  Obiectivul principal al schemei de ajutor…

Read More