Diversificarea activităţii societăţii prin achiziţia de echipamente performante în cadrul VAN-GAO SRL (P)

Societatea SC VAN-GAO SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activităţii societăţii prin achiziţia de echipamente performante în cadrul VAN-GAO SRL”, cod SMIS 130807, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – îmbunătăţirea Competitivităţii întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Prioritatea de Investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 

Citiți comunicatul în PDF AICI:comunicat de presa Van Gao proiect european.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează creşterea cifrei de afaceri şi a profitabilităţii firmei, creşterea numărului de angajaţi cu încă 5 persoane şi achizitia a 8 active corporale şi necorporale noi.

Autoritatea de Management este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională CENTRU.

Valoarea totală a proiectului este de 1.383.998,56 lei din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 900.793.83 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta îmbunătăţirea performanţelor economice obţinute de către societate.

Durata de implementare a proiectului este de 30 de luni, în perioada 01.06.2020 – 30.11.2022.

Related posts

Leave a Comment