Diversificarea activităţii societăţii prin achiziţia de echipamente performante în cadrul VAN-GAO SRL (P)

Societatea SC VAN-GAO SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activităţii societăţii prin achiziţia de echipamente performante în cadrul VAN-GAO SRL”, cod SMIS 130807, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – îmbunătăţirea Competitivităţii întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Prioritatea de Investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.  Citiți comunicatul în PDF AICI:comunicat de presa Van Gao proiect european. Obiectivele specifice ale proiectului vizează creşterea cifrei de afaceri…

Read More