Clujul are cea mai mare rată a promovabilității la titularizare

La nivelul județului Cluj, peste 54,6% dintre candidații care au susținut proba scrisă la Titularizare 2021, au obținut note între 7.00 și 9.99, procentul înregistrat de promovabilitate fiind cel mai mare la nivel național.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, la Cluj, s-au prezentat 1.412 candidați din totalul de 1.729 de candidați înscriși.  Dintre aceștia, 11 candidați au obținut nota 10, alți 752 de candidați au obținut note peste 7, iar 1.150 de candidați au luat note peste 5.

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în 27 iulie 2021, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie 2021, până la ora 12:00. Rezultatele finale se vor afișa în data de 3 august 2021 la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site.

Pentru angajarea pe o perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe o perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se va realiza în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august 2021.

Rezultatele candidaților pot fi vizualizate pe site-ul oficial.

 

Related posts

Leave a Comment