Bacalaureat 2022! A început sesiunea iunie-iulie a examenului maturității

Sesiunea iunie-iulie Bacalaureat 2022,  a început luni, 20 iunie 2022, cu proba scrisă la Limba și Literatura Română.

Proba a început la ora 9:00, iar accesul candidaților în săli a fost  permis în intervalul orar 7:30-8:30. Timpul alocat este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru  fiecare elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete, manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloace electronice de calcul, de stocare a informației sau de comunicare (telefoane, tablete, căști, smartwatch etc). Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de către aceștia ori de către alți candidați. Drept consecință, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului național de Bacalaureat.

Candidații vor susține marți, 21 iunie 2022, proba scrisă obligatorie a profilului. Miercuri, 22 iunie 2022, este programată proba scrisă la alegere a profilului și a specializării. Joi, 23 iunie 2022, se va da proba scrisă la limba și literatura maternă.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, va fi în data de 27 iunie 2022, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în centrul de examen, în intervalul orar 12:00–18:00 sau pot fi transmise prin mijloace electronice, pe adresele afișate la avizierul centrului de examen. Împreună cu această contestație, candidații trebuie să completeze, semneze și depună/ transmite prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 1 iulie 2022.

La nivelul județului Cluj sunt 16 centre de examen și s-au înscris, pentru susținerea probelor scrise ale primei sesiuni din acest an a Bacalaureatuluoi, 4.004 candidați, dintre care 3.675 sunt candidați din promoția curentă, iar 329 sunt candidați din promoțiile anterioare.

De asemenea, comisia județeană de organizare a examenului național de Bacalaureat din cadrul I.Ș.J. Cluj a aprobat un număr de 38 de solicitări, referitoare la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, conform normelor metodologice și a procedurilor în vigoare, care vizează: prelungirea timpului destinat redactării lucrărilor scrise; redactarea lucrării scrise prin dictarea conținutului de către candidat unui profesor asistent, de altă specialitate, decât cea la care se desfășoară proba respectivă, utilizarea instrumentelor specifice de scriere în cazul elevilor cu deficiențe de vedere, picht și magnifier, prezența interpreților în limbajul mimico-gestual pentru elevii cu deficiențe de auz, respectiv susținerea probelor scrise la domiciliu.

 

Related posts

Leave a Comment