A demarat programul de distribuire a cererilor pentru ajutorul de incalzire

Primăria municipiului Cluj-Napoca a demarat programul de distribuire a cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei.

Preluarea cererilor se va face începând cu data de 15 octombrie 2018.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuintei cu gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibili solizi, persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, dacă veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodăresc împreună la aceeasi adresă, se situează sub: 1082 lei pentru persoanele singure, beneficiare de încălzire de la RAT; 786 lei/pers. familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, beneficiare de încălzire de la RAT ; 615 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună si folosesc pentru încălzirea locuintei gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi;

Persoanele interesate de a obtine ajutorul de încalzire pentru energie termică sunt rugati să depună cererile la administratorul imobilului care le va centraliza si le va depune însotite de un borderou centralizator.

Informatiile privind criteriile de eligibilitate, actele necesare, plafoanele maxime de venit si cuantumul ajutorului, termene si proceduri împreună cu lista bunurilor, a căror detinere conduce la neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei, se găsesc pe paginile de internet: www.primariaclujnapoca.ro – Primăria Cluj-Napoca si www.dasmclujnapoca.ro – Direc?ia de Asisten?ă Socială ?i Medicală. Acestea mai pot fi solicitate de la adresa de e-mail: incalzire2013cjn@gmail.com.

Ajutorul de încalzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau resedinta valabilă în Cluj-Napoca. Acesta se acordă în perioada sezonului rece (noiembrie 2018 – martie 2019), pe baza cererii si a declaratiei pe proprie răspundere, însotită de actele necesare.


Related posts

Leave a Comment