16 Metode Naționale pentru Crearea de Noi Locuri de Muncă

de Mircia Giurgiu, Președinte Filiala PSRO ClujÎn ceea ce privește modul în care Mircea Geoană și PSRO doresc să implementeze acest Program Național, au fost identificate un număr de direcții de acțiune naționale, cu ajutorul cărora șomajul va scădea, veniturile la bugetul statului vor crește, disparitățile sociale se vor diminua și calitatea muncii va cunoaște de asemenea un trend ascendent.
1. Reducerea taxării muncii este necesară în contextul în care avem printre cele mai mari niveluri de taxare ale salariilor la nivel European.

2. Implementarea unui sistem de deduceri fiscale, necesare în vederea stimulării muncii, economisirii și minimizarea economiei subterane.

3. Stimularea antreprenoriatului, acea categorie care trebuie să fie privită cu alți ochi de către Stat.

4. Sprijinirea capitalului autohton, respectiv stimularea participării companiilor private românești la o dezvoltare accelerată a economiei.

5. Investițiile care să ducă la crearea de locuri de muncă sunt benefice cu condiția deblocării investițiilor, scăderea corupției și alocarea transparentă a fondurilor și a licitațiilor publice.

6. Sprijinirea accesului la finanțare pentru antreprenori este un element obligatoriu atât din punct de vedere al managementului, cât și din punct de vedere al vitezei de rotație a banului și a solvabilității.

7. Creșterea calității învățământului, corelându-l cu nevoile reale ale pieței de forță de muncă și susținerea formării permanente.

8. Educația vocațională

9. Sunt necesare programe de sprijinire în vederea angajării tinerilor, asigurându-le acestora o șansă în plus în ceea ce privește dezvoltarea personală.

10. Axarea atenției pe dezvoltarea abilităților încă din mediul universitar.

11. Având în vedere gradul de rotației a forței de muncă în companii, angajații disponibilizați se văd puși în situația de a avea o meserie care nu se mai cere. Se urmărește implementarea unor programe de reconversie profesională și axarea pe antreprenoriat social.

12. Combaterea șomajului și a ratei ridicate de inactivitate este o altă metodă de creștere a ocupării locurilor de muncă.

13. Inegalitățile sociale sunt cauza multor probleme la nivel de țară, începând de la corupție la dezvoltarea continuă a economiei subterane. Scăderea ponderii salariilor mici este necesară pentru a evita problemele menționate.

14. Se va urmări identificarea de metode de finanțare a programelor locale de angajare a anumitor grupuri, cum sunt persoanele cu dizabilități, muncitorii din mediul rural, populația de etnie romă, șomerii de lungă durată și veteranii.

15. Pornind de la principiul că un angajat fericit este un angajat productiv, PSRO urmărește oferirea de condiții bune la locul de muncă, angajaților.

16. Egalitatea dintre femei și bărbați trebuie să se reflecte și în ceea ce privește condițiile și nivelul salarial la locul de muncă.

Related posts

Leave a Comment