World Vision: Tinerii trebuie încurajaţi să se îndrepte spre şi agricultură

World Vision a organizat la Cluj o dezbatere privind reforma învățământului preuniversitar agricol și propune statului român să se implice în acest efort, alături de actorii din mediul privat.

Specialiști din domeniul agricol s-au reunit la dezbaterea „Agricultura și dezvoltarea rurală 2014 – 2020: O șansă pentru tinerii din mediul rural”, prima dintr-o serie de patru evenimente desfășurate la nivel național în următoarele trei luni. Tema de dezbatere se referă la dezvoltarea și promovarea învățământului profesional și tehnic cu profil agricol, pentru ca tinerii să fie din nou atrași către acest domeniu, iar România să își valorifice atât propriul potențial, cât și fondurile disponibile în următorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene.

Prin această serie de dezbateri, fundația World Vision România dorește să creeze condiții de dialog între cei mai importanți actori care pot să răspundă nevoilor de azi ale tinerilor din mediul rural, prin corelarea a două aspecte importante: școala – prin metode inovative de învățare – și pregătirea practică, pentru a răspunde cerințelor pieței muncii.

Formarea de specialiști în agricultură se poate asigura prin parteneriate cu mediul de afaceri, care să permită desfășurarea de stagii de practică reală a elevilor, dar și prin realizarea unei evaluări relevante, credibile și obiective a pregătirii elevilor. În acest scop, este imperativ ca viitorul Plan Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014 2020) să includă activități specifice învățământului agricol preuniversitar între operațiunile eligibile.

„Lipsa de profesionalizare în meseriile agricole face ca statutul de agricultor sau fermier în România să fie astăzi considerat inferior și indezirabil pentru tineri. O schimbare de mentalitate ar trebui să înceapă în perioada copilăriei, astfel încât tineri competenți să aleagă în cunoștință de cauză învățământul și o carieră în agricultură și dezvoltare rurală”, a declarat Crenguța Bărbosu, Manager Program Național Agricultură și Dezvoltare Rurală – World Vision România.

Educația este esențială pentru a profita de oportunitățile oferite de Uniunea Europeană: agricultura și dezvoltarea rurală vor beneficia, prin Politica Agricolă Comună, de o finanțare de 17,5 de miliarde de euro în perioada 2014-2020 (conform propunerii de buget). Aceste fonduri vor fi însă irosite în lipsa unor generații motivate și active de tineri.

În prezent, deși România este o țară preponderent rurală (cu 59% din suprafață și 45,8% din populație), aceste zone nu dispun de un potențial de creștere substanțial. În plus, România nu reușește să își valorifice resursele agricole și să asigure un trai decent populației rurale, unde riscul de sărăcie și excluziune era în 2011 de 40,3%. De asemenea, nivelul de educație din aceste zone este scăzut, satele având de nouă ori mai puțini absolvenți de universitate decât orașele. Șomajul este la rândul său un fenomen de masă: 61% dintre tinerii de peste 19 ani din mediul rural nu au avut niciodată un loc de muncă. Toate acestea contribuie la migrația masivă a tinerilor înspre mediul urban, tendință care pune în pericol viitorul agriculturii românești.
Lipsa orientării spre pregătirea practică duce la formarea unui cerc vicios: 58% din angajatori consideră că tinerii nu au un nivel de calificare corespunzător cu cerințele pieței, iar aceștia nu își găsesc de lucru din cauza lipsei de experiență.

La finalul dezbaterilor care vor fi organizate la Cluj, Iași, Brașov și București, propunerile specialiștilor în domeniu vor fi sintetizate într-un punct de vedere comun, care va fi înaintat Ministerului Educației, Ministerului Agriculturii, precum și Comisiilor pentru Agricultură și pentru Învățământ din Camera Deputaților și Senat.

Related posts

Leave a Comment