Votul de la APCE vizavi de rezoluția anti-discriminare a fost amânat

La 27 Ianuarie curent a avut loc ședința Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, unde, printe alte subiecte s-a discutat și Rezoluția privind Discriminarea pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen.La sugestia raportorilor textul rezoluției a fost trimis spre rectificare organului ce-l vizeză. Andreas Gross (Suedia) a propus ca Adunarea să facă doar dezbateri iar documentul propriu-zis să fie supus votului la următoarea sesiune plenară, care va avea loc în perioada 26-30 Aprilie.
Textul rezoluţiei îl puteţi accesa la adresa http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc09/EDOC12087.htm

Related posts

Leave a Comment