Univers T face licitaţie pentru extinderea şi modernizarea cabanei de la Călăţele. Vezi detalii aici

UNIVERS T va invită să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a contractului de achiziţie privind ‘’Extindere și modernizare Cabană Călățele’’.

Formularele, caietul de sarcini si contractul tip sunt atasate invitatiei de participare, pe site-ul http://www.universt.ro/Table/Licitatii-publice/.
Valoarea estimata a achizitiei : 322.518 RON fara TVA, din care procentul cheltuielilor diverse si neprevazute, astfel cum a fost definit de proiectant in devizul general, este de 10% din valoarea estimata a contractului si reprezinta 29.199 RON fara TVA.

Codul CPV: Coduri CPV: 45453100-8 – Lucrari de renovare (Rev.2) 45212100-7 Lucrari de constructii de complexe pentru petrecerea timpului liber.

Data limita pentru depunerea ofertei: 19.11.2015, ora 10:00.

Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante : UNIVERS T CLUJ-NAPOCA Str. Alexandru Vaida Voevod Nr. 53-55, judeţul Cluj; persoana de contact –
Adrian Pop, Telefon: +40 264 41 41 61 Fax: +40 264 41 41 58 Email: Adrian.pop@universt.ro.

Related posts

Leave a Comment