Trei liceeni clujeni, la prima Şcoală de vară “Oxford for Romania”

Trei liceeni clujeni au fost selectaţi să meargă la prima ?coală de vară “Oxford for Romania”.


Aceştia sunt Hetea Oliviu Ioan şi S?erdean Rares? Andrei de la Colegiul Economic “Iulian Pop” şi Horhat Răzvan Cătălin din cadrul Liceului Teoretic “Avram Iancu”.

Prima ?coală de vară organizată la Oxford exclusiv pentru liceenii din România va avea loc între 28 august ?i 4 septembrie 2016. În total, un număr de 21 de elevi din zece ora?e au fost selectaţi să meargă Marea Britanie.

Ini?iativa apar?ine unui grup de cercetători români, Monica Enescu, Dr Ciprian Plo?tinar ?i ?andor Kruk (Drd), membri ai Universită?ii Oxford, una dintre cele mai vechi ?i prestigioase institu?ii de i?nva?t?a?ma?nt din lume.

Potrivit acestora, programul ?colii de vară „Oxford for Romania” va include cursuri multidisciplinare, seminarii, ateliere ?i tutoriale “1 la 1” inspirate de modelul de predare folosit în mod tradi?ional la Oxford. Astfel, pe lângă cei trei cercetători care au ini?iat proiectul, vor fi implica?i în această ini?iativă al?i 19 membri ai comunită?ii române?ti, având roluri de lectori, responsabili logistică sau lideri de activită?i. To?i cei implica?i în organizarea acestei ?coli de vară î?i oferă cuno?tin?ele ?i timpul în mod voluntar, ne-remunerat.

Dincolo de cuno?tin?ele dobândite, obiectivul principal al ?colii de vară este acela de a-i ajuta pe cursan?i sa?-?i definească? perspectivele pentru viitor ?i sa? cunoască speciali?ti cu un parcurs academic ?i carieră profesională de excep?ie. Nu i?n ultimul rând, ?coala va servi ca baza? pentru un program de mentorat la distan?ă? menit sa?-i sprijine pe fo?tii cursan?i i?n deciziile educa?ionale ?i profesionale ulterioare, susţin organizatorii.

I?n completarea cursurilor, programul ?colii de vara? con?ine o selec?ie de activită?i recreative ?i de educa?ie alternativă, menite sa?-i ajute pe cursan?i sa? experimenteze stilul de via?ă? al unui student la Oxford: vizite la colegii s?i muzee, seri de film/teatru, activită?i sportive ?i o excursie la Londra.

Cheltuielile legate de transportul ?i de cazarea participan?ilor sunt asigurate prin burse integrale. Fondurile necesare provin atât din Marea Britanie, cât ?i din România.

Related posts

Leave a Comment