Tifosul exantematic la Cluj

„În sfârșit autoritățile mărturisesc existența la Cluj a epidemiei de tifos exantematic. În mahalaua țigănească din împrejurimile stradelor Heltai și Attila s-au constatat deja 15 cazuri în formă gravă.

Autoritățile militare și polițienești au luat severe măsuri de izolare, organizând un cordon sanitar care împiedică orice intrare și ieșire din întreg cartierul amenințat de contaminare.

Măsura aceasta o găsim inutilă. Populația din acea parte a orașului a găsit căi lăturalnice de a se strecura în centru, spre a-și vedea de treburi. De altă parte, strada Attila este una din cele mai curate și mai elegante din Cluj.

Nu cordonul de izolare aparentă va stăvili molipsirea ci aplicarea unor bune măsuri de desinfectare și deparazitare. De altfel, șeful poliției, dl.dr. Victor Popp a ordonat următoarele dispozițiuni preventive:

În vederea ivirei tifosul exantematic pentru suprimarea epidemiei, se ordonă următoarele dispozițiuni preservative:

  1. Toate instituțiile publice (casarmele militare, casarmele poliției, toate internatele, aresturile, școala invalizilor, casele de bolnavi, azilele de copii, institutul corector etc., să fie deparazitate deoarece morbul acesta grozav se răspândește prin păduchi.
  2. Se ordonă curățirea radicală a localelor publice și a curților. Gunoiul aflător în curți în termen de trei zile să se transporte și closetele să se dezinfecteze. Trotuarele să fie măturate în fiecare zi, de câte ori va cere trebuința pentru ca să fie totdeauna curate.
  3. Toți indivizii cari nu au ocaziune să se dezinfecteze acasă sunt obligați să se prezinte oficiului superior sanitar, unde vor primi un certificat în bază căruia se vor deparazita în spitalul epidemic din localitate.

Vecinii sunt îndatorați a anunța poliției cazurile de cari au cunoștință pentru ca deparazitarea să se facă cu forța.

Proprietarii casei sunt răspunzători pentru executarea dispozițiunilor preservative și contravenienții vor fi pedepsiți în modul cel mai aspru.

Executarea dispozițiunilor preservative e cu atât mai vârtos necesară pentru ca să nu fim siliți să ordonăm carantina în cazul când s-ar ivi morbul”. [„Înfrățirea”, Anul I, nr.50, Cluj, 3 octombrie 1920].

Related posts

Leave a Comment