Datorințele unui bun patriot

„Poate e un anacronism, dar constat pentru a fi mai bine înțeles, că puțini Români sunt în România-mare, cari nu-și atribuie sieși un rol covârșitor în crearea noului stat. Tot astfel sunt puțini, aproape nimeni nu este, care să fie mulțumit de mersul afacerilor. Un bun patriot are datorința sfântă să fie vecinic nemulțămit și să nu se încreadă în bunele intențiuni ale organelor statului. Cât de multă vorbă, discuție, critică și lămurire, lucrurile vor merge cu atât mai neted și bine. La muncă pozitivă, stabilă, grea și care pretinde…

Read More

Tifosul exantematic la Cluj

„În sfârșit autoritățile mărturisesc existența la Cluj a epidemiei de tifos exantematic. În mahalaua țigănească din împrejurimile stradelor Heltai și Attila s-au constatat deja 15 cazuri în formă gravă. Autoritățile militare și polițienești au luat severe măsuri de izolare, organizând un cordon sanitar care împiedică orice intrare și ieșire din întreg cartierul amenințat de contaminare. Măsura aceasta o găsim inutilă. Populația din acea parte a orașului a găsit căi lăturalnice de a se strecura în centru, spre a-și vedea de treburi. De altă parte, strada Attila este una din cele…

Read More