Studenţii basarabeni au făcut un demers în adresa Statului Român

La data de 19 august, Organizaţia Studenţilor Basarabeni, Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni şi Institutul „Fraţii Golescu” pentru relaţii cu românii din străinătate au adresat un demers Statului Român.Organizaţiile respective au informat pe ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, Cătălin Marian Predoiu şi factorii decizionali din minister de faptul că Direcţia Cetăţenie refuză să pună în aplicare prevederile actului normativ în temeiul dispozitiilor H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea pentru relaţii cu publicul.
Conform reprezentanţilor organizaţiilor date, direcţia de cetăţenie a MJ refuză să asigure un program de lucru cu publicul (după prevederele legale), în fiecare zi lucrătoare de la 8.30 până la 16.30, iar într-o zi pe săptămâna intre 8.30 si 18.30. Mai mult ca atat incepand cu luna iunie Directia de Cetatenie a micşorat programul cu publicul de la 2 zile pe săptămână la una singură.
Organizaţiile reprezentante a intereselor românilor de pretutindenii au solicitat să se ia măsurile legale care se impun pentru reintrarea în legalitate şi respectarea programului de relaţii cu publicul prevăzut de lege.
OSB, FNRP si Institutul “Fratii Golescu” solicită respectarea drepturilor şi liberăţilor etnicilor români din jurul graniţelor, în procedura redobândirii cetăţeniei române, respectarea Constituţiei României şi a legislaţiei naţionale, a pactelor, tratatelor şi convenţiilor internaţionale.
De asemenea, organizaţiile solicită în temeiul prevederilor legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public să le fie comunicat câte o copie de pe fişa postului (drepturi şi obligaţii) corespunzătoare funcţiei de Director al Directiei Cetatenie.
Asociaţiile cer ca toate deciziile pe care directorul Directiei Cetăţenie din MJ le ia şi care au legătură cu publicul sau cu schimbarea normelor interne de lucru, să fie afişate la loc vizibil şi să conţină numărul deciziei, data, semnătura şi evident temeiul de drept, în conformitate cu respectarea principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice prevăzute în art. 3 din legea nr. 188/1999 a funcţionarului public, respectiv: legalitate, imparţialitate şi obiectivitate, transparenţă, eficienţă şi eficacitate, responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale şi orientare către cetăţean.
Totodată, OSB, FNRP şi Institutul “Fratii Golescu” au adresat o cerere prefectului municipiului Bucureşti, Mihai Cristian Atănăsoaei şi directorului general al SPCEEPS Bucureşti prin care se solicită luarea măsurilor ce se impun în vederea simplificării procedurii de obţinere a paşapoartelor individuale simple de la Serviciul Public Comunitar de evidenţă şi Eliberare a Paşapoartelor Simple din subordinea instituţiei Prefectului pentru cetăţenii din R.Moldova şi Ucraina care redobândesc cetăţenia română şi solicită paşaport individual simplu cu menţinerea domiciliului în străinătate.
La ora actuala, cetăţenii din R.Moldova şi Ucraina care au redobândit cetăţenia română şi sunt născuţi până în luna octombrie 1979 nu primesc cod numeric personal odata cu transcrierea certificatului de naştere la autoritatea competentă, motiv pentru care prima dată când se prezintă la S.P.C.E.E.P.S. – compartimentul C.R.D.S., (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate) au dreptul doar să înregistreze cererea de eliberare a paşaportului individual simplu – cu domiciliul în străinătate, iar într-un interval de o săptămână instituţia amintită face demersuri pentru obţinerea C.N.P.- ului, după care acelaşi cetăţean român se mai deplasează încă o dată la Bucureşti pentru a i se prelua imaginea şi respectiv pentru a plăti taxa de urgenţă în vederea ridicării paşaportului în regim de urgenţă în două ore.
Organizaţiile semnatare solicită să fie modificat softul la S.P.C.E.E.P.S. – C.R.D.S., astfel încât persoanelor anterior amintite, odata cu înregistrarea cererii să li se poata prelua imaginea pentru a nu mai fie nevoite să se prezinte a doua oară la Bucureşti în vederea fotografierii şi a achitării contravalorii taxei de urgenţă, acest lucru urmând a se face prima dată, la momentul înregistrării cererii, având posibilitatea să împuternicească un cetăţean român să le ridice paşaportul în baza unui mandat notarial special, evitând astfel discomfortul creat cu deplasarea la Bucureşti care ar presupune cheltuieli suplimentare.

Related posts

Leave a Comment