Sindicaliștii depun noi documente la DNA în dosarul Imprimeriilor Coresi

Reprezentanții Uniunii Sindicatelor Tipografilor din România au depus noi probe în dosarul aflat pe mesele procurorilor DNA, legat de modul în care a fost vândut sediul Imprimeriei Oltenia din Craiova. Rețeta urma să fie aplicată și în cazul vânzării sediilor Imprimeriei Ardealul din Cluj și Imprimeriei de Vest din Oradea. Denunțul sindicaliștilor ridică numeroase semne de întrebare în legătură cu legalitatea vânzării, spune președintele Uniunii Sindicatelor Tipografilor din România, Mircia Giurgiu. Iată textul documentului trimis procurorilor DNA:Prin comunicarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova, din prezentul dosar, ni s-a pus în vedere să completăm denunţul înregistrat iniţial la Serviciul Teritorial Cluj al DNA cu elemente lipsă, respectiv: descrierea faptei în concret faţă de fiecare făptuitor în parte, indicarea mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute.
Faţă de această împrejurare, învederăm faptul că denunţul înregistrat conţine în principal descrierea faptelor săvârşite de primii doi făptuitori, respectiv fapte de gestiune frauduloasă prevăzute şi sancţionate de art. 242 Cod penal, dar în subsidiar am considerat oportun să formulăm denunţul şi împotriva Primului Ministru, domnul Victor Viorel Ponta şi a doamnei Hegedus Csilla – fostul Ministru al Culturii. Ultimii doi făptuitori au fost cuprinşi în denunţ, întrucât ambii au avut putere de decizie cu privire la derularea activităţii CNI Coresi SA. Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi, cu toate că le-am adus la cunoştinţă prin numeroase adrese neregulile pe care le-am indicat şi în denunţ, nu au luat nicio decizie. Vă reamimtim că CNI Coresi SA este companie cu capital integral de stat şi este în subordinea Ministerului Culturii.
Faptul că a fost vândut sediul Imprimeriei „Oltenia” Craiova fără licitaţie atrage multe semne de întrebare, pe care le corelăm cu cele descrise mai jos.
Am arătat deja, că procesul de insolvență aflat pe rolul Tribunalului Municipiului București și-a derulat deja primele etape. Administrator special al Coresi SA a fost desemnat directorul general interimar al companiei, Ilie Marius Bogdan. Printre reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor se află un nume deja cunoscut opiniei publice: Remus Vulpescu, fost șef al Corpului de Control al premierului Victor Ponta, fost șef al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI), cel care a solicitat insolvența Hidroelectrica SA și a gestionat dezastruos tentativa de privatizare a Oltchim SA Râmnicu Vâlcea. Administrator judiciar al Coresi SA a fost numită societatea Victrix capital SPRL București, coordonată de avocatul Cristian Ghiță.
După derularea etapelor preliminare din procesul de insolvență, s-au petrecut câteva lucruri interesante. Adunarea Generală a Creditorilor a decis în 8 ianuarie 2014 structura Comitetului Creditorilor, compusă din: reprezentanții ANAF (din partea creditorilor bugetari), precum și reprezentanții Heidelberger Druckmaschinen Romania SRL și ai Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) – din partea creditorilor chirografari. Comitetul Creditorilor, în această componență, a aprobat (6 februarie 2014) cu majoritate de voturi vânzarea prin negociere directă a activului Imprimeria Oltenia, situată în cartierul 1 Mai (str. Dr. Nicolae Ionescu Sisești nr. 21) din Craiova. Imobilul, constând în teren și clădiri (14.402 mp), a fost înstrăinat două luni mai târziu (18 aprilie 2014) către Dapo Euro Imob SRL Galați, contra sumei de 1.680.000 de euro inclusiv TVA. Raportat la suprafața vândută, rezultă un preț de 117 euro/mp. Interesant este că ANAF s-a opus vânzării activului prin negociere directă. „Raportat la faptul că societatea debitoare se află în perioada de observație, valorificarea bunurilor din patrimoniu este o situație de excepție. Din interpretarea dispozițiilor Legii insolvenței, în special art. 49, se desprinde ideea conform căreia în perioada de observație se pot valorifica doar o serie de bunuri nesemnificative, în special cele mobile, supuse degradării, și doar în mod excepțional bunuri imobile, iar în cazul bunurilor garantate, cu respectarea prevederilor art. 39 din Legea insolvenței. În aceste condiții, instituția acordă un vot negativ cererii administratorului special, întrucât măsura tinde la diminuarea patrimoniului“, se arată în procesul-verbal al ședinței CC din 6 februarie 2014.
Vânzarea a fost totuși aprobată prin votul RAAPPS și al Heidelberger Romania SRL. Ulterior (24 februarie 2014), problema vânzării imprimeriei a fost pusă și în cadrul ședinței AGC, unde ANAF a cerut ca „valorificarea bunului să se efectueze prin metoda licitației publice cu strigare“. Obiecțiile au fost respinse prin votul decisiv al RAAPPS.
Despre vânzarea acestor active patrimoniale ale Companiei CNI Coresi SA, s-a discutat şi anterior, în 2013, când s-a aprobat în Comitetul director vânzarea sediului din Craiova la un preţ evaluat de 3.024.646,8 euro. Dupa intrarea în insolventa s-a decis vânzarea tuturor sediilor sucursalelor şi a sediului central şi relocarea aparentă a acestora. Dl director interimar şi administrator special Ilie Marius Bogdan nu a fost multumit de preţul de 3 milioane de euro pentru sediul Imprimeriei “Oltenia” Craiova (cu toate ca piaţa imobiliară nu a avut fluctuatii mari în perioada 2013-2014, astfel că evaluarea putea fi considerată valabilă inclusiv în 2014) a cerut mai multor societăţi se efectueze noi evaluări, comunicându-le că pe terenul Imprimeriei există o conductă de canalizare şi astfel, acest aspect ar trebui sa afecteze neapărat preţul cu aproximativ 500.000 euro.
Cele trei entităţi acre au efectuat rapoarte de evaluare au stipulat sume cuprinse între 1,3 milioane euro şi 2,2 milioane euro. Evaluarea care a convenit făptuitorului Ilie Marius Bogdan şi Victrix Capital SPRL a fost în mod fraudulos cea mai scăzută, raportată de societatea City Property. Totuşi, împrejurările acestei raportări sunt cel puţin dubioase. Astfel, cererea de ofertă a fost trimisa in data de 21.01.2014, dar în raportul lor există documente din data de 17.01.2014 si 20.01.2014, înainte practic, de a le fi cerută vreo ofertă de preţ. În plus, la compararea terenului din evaluare au avut în vedere 3 oferte de preţ (din 17.01.2014 – anterior solicitării): de 130 euro, 142 euro, 110 euro si cu toate acestea, au considerat oportun ca terenul arătat să fie evaluat la 75.4 euro/mp (în centrul municipiului Craiova).
In data de 27.02.2014 aghiotantul domnului Ilie Marius Bogdan, domnisoara Dragan Doina a distribuit anunţul în ziarul România Libera cu aparitia, in 28.02.2014, a faptului că sediul din Craiova a Imprimeriei se ascoate la vânzare, iar data la care va avea loc negocierea directă este 05.03.2014, la numai 5 zile calendaristice. Interesant este prilejul şi graba realizării acestei negocieri directe, exact în contextul ieșirii PNL de la guvernare, ce genera o schimbare implicită a Ministerului Culturii, atunci când toată atenția opiniei publice era îndreptată asupra scenei politice.
Puteti vedea pe site-ul CNI Coresi anuntul pentru servicii proiectare, care de fapt cuprinde proiectare, avize si construcţie a noii tipografii. In acest anunt avem niste date minime(suprafaţa de 1160 mp si puterea curentului – http://www.cni-coresi.ro/13-noutati/83-achizitionare-servicii ), fiind curios cum au ofertat participantii cu aceste minime informatii (ex. o cladire din panouri e mult mai ieftina decat una din caramida). Pe de altă parte, la aceste specificaţii tehnice se susţine în final că s-a anexat schiţa posibilului teren, or în aceste condiţii, cum poate în mod viabil, un ofertant să-şi întocmească toată documentaţia potrivită pentru un teren despre care nu e sigur că va fi în final locul amplasării noii tipografii. Apreciem că este lesne de înţeles că depunerea ofertelor a fost anticipată şi pregătită pentru anturajul agreat de conducerea CNI Coresi SA.
Din cunoştinţele noastre, pentru relocarea producției de la Craiova, CNI Coresi a cumpărat teren într-o altă locație. Este vorba despre achiziția a 3.263 mp în cartierul Craiovița Nouă (str. Constantin Brâncoveanu nr. 38C), la prețul de 140 euro/mp. Numai pentru teren, compania a cheltuit circa 457.000 de euro. La această sumă se adaugă 742.000 de euro pe proiectarea și execuția noilor spații de producție, conform ofertei acceptate a Road and Civil SRL Craiova, termenul de execuție fiind de șase luni. Așadar, noua locație din Craiovița Nouă a Imprimeriei „Oltenia“ este estimată la 1,2 milioane de euro, câștigul efectiv al societății raportat la activele vândute fiind de doar 480.000 de euro. Trebuie precizat însă că SC Dapo Euro Imob SRL a achitat până acum doar prima tranșă de 545.000, restul de 1,13 milioane euro având scadența la 20 aprilie 2015. Dacă ne raportăm la diferența de teren înstrăinat de la Imprimeria Oltenia (11.139 mp) față de cel achiziționat, înseamnă că aceasta a fost valorificat la doar 43 euro/mp.
Curios este faptul că CNI Coresi a comunicat deja către Victrix SPRL intenția de a vinde și Imprimeria Ardealul din Cluj-Napoca (situată în Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 146), în suprafață de 15.000 mp, prețul de evaluare fiind de 3,5 milioane de euro. Societatea a și primit două oferte, din partea SC Studio Green SRL și Real Estate & Management Solutions SRL din Cluj, chiar dacă nu a fost anunţată niciun fel de procedură prealabilă de vânzare, respectiv primirea de oferte, eventuală licitaţie etc.
Am aflat că între timp, sediul Imprimeriei Oltenia Craiova a fost vândut de către primul cumpărător, SC Dapo Euro Imob SRL la un preţ mult mai mare, pe care totuşi părţile contractante refuză să-l facă public, pentru a se construi un hipermarket care aparţine grupului Kaufland. Consiliul Local Craiova a aprobat deja, în ședința din 27 noiembrie 2014, un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru noul hipermarket, care va avea o suprafață construită de circa 4.300 mp și un stand exterior cu servire asistată. Potrivit PUZ, canalul colector care subtraversează zona va fi deviat.
Apreciem că raportat la descerea situaţiei de fapt de mai sus, trebuie verificate următoarele aspecte:
 În ce măsură vânzarea sediului Imprimeriei Oltenia Craiova urmată de revânzarea imediată are un substrat infracţional premeditat şi organizat, întrucât dacă s-ar fi organizat vreo licitaţie, actualul proprietar putea să participe în mod direct, fără intermediari.
 Dacă diferenţa de preţ dintre vânzarea efectuată de CNI Coresi SA a sucursalei Imprimeria Oltenia Craiova şi revânzarea reprezintă o pierdere de câteva milioane de euro, prejudiciu al bugetului de Stat al României.
 Nu înţelegem cum au apărut două oferte de cumpărare a sediului Imprimeriei Ardealul Cluj, atât timp cât nu există niciun anunţ public cu privire la vânzare şi modalitatea de desfăşurare.
 Ridică suspiciuni faptul că firma care a cumpărat sucursala Imprimeriei Oltenia a fost înfiinţată în 13 noiembrie 2012 şi până în prezent nu a depus nicio situaţie financiară la Ministerul Finanţelor Publice. Astfel, putem considera că înfiinţarea acestei societăţi după momentul numirii domnului director interimar Ilie Marius Bogdan, reprezintă o veritabilă pregătire a viitoarei vânzări a sucursalei, ce a generat câştiguri materiale uriaşe în favoarea societăţi SC Dapo Euro Imob SRL.
 Ridică semne de întrebare şi chestiunea privitoarea la faptul că în anul 2012 CNI Coresi SA a raportat profit, iar în câteva luni, în 2013, aceeaşi companie intra în insolvenţă.
 Nu înţelegem cum directorul general interimar numit în iunie 2012 a fost numit administrator special după ce tocmai în timpul mandatului său, CNI Coresi SA a intrat în insolvenţă.
 Nu cunoaştem raţiunea pentru care directorul cu cele mai bune rezultate dintre toate sucursalele CNI Coresi SA şi sediul central, a fost eliberat din funcţie fără nicio justificare. Domnul Borbandi Ladislau, care a fost numit prin concurs în noiembrie 2010, a reuşit să realizeze de la -363059,34 lei (pierdere) pe anul 2010 la +233301,33 lei (profit) în noiembrie 2014. Să înţelegem că se doreşte ca această companie să fie dusă spre faliment şi nu spre ieşirea din insolvenţă?!
 Putem observa aşadar că domnul director Ilie Marius Bogdan, de la momentul numirii sale ca director general interimar, din iunie 2012 până în prezent, nu a luat nicio măsură pentru a continua activitatea economică şi pentru a atrage noi comenzi şi a dezvolta această companie, atribuţii pe care le avea implicit. Dimpotrivă, după cum se poate observa, sub conducerea sa, CNI Coresi SA a ajuns dintr-o companie profitabilă în 2012, în insolvenţă în 2013 şi care din păcate, se îndreptă spre faliment.

Related posts

Leave a Comment