Școlile speciale din județul Cluj, pregătite pentru a-și primi elevii

Unitățile de învățământ special au finalizat lucrările premergătoare începerii noului an școlar și sunt pregătite pentru derularea în condiții optime a procesului educațional, afirmă reprezentanții forului tutelar al acestor școli, Consiliul Județean Cluj.

În plus față de lucrările care, an de an, au scopul de a pregăti instituțiile educaționale pentru un nou an școlar, în prezent școlile speciale subordonate Consiliului Județean sunt beneficiare și ale unor ample lucrări de modernizare și reabilitare, realizate prin intermediul proiectelor cu finanțare europeană câștigate de autoritatea județeană.

În același timp, în contextul situației speciale generate de pandemia SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfășurării în condiții de deplină siguranță a activităților instructiv-educative, forul administrativ județean a alocat, din bugetul propriu, suma de 300.000 de lei pentru achiziționarea de către școlile speciale a materialelor de curățenie, igienă, dezinfecție și alte produse necesare în vederea împiedicării răspândirii COVID-19.

Pentru îndeplinirea condițiilor optime de școlarizare, la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere au fost efectuate lucrări de igienizare a sălilor de clasă, dormitoarelor, spațiilor de pregătit și servit masa și a grupurilor sanitare. De altfel, a fost realizată hidroizolația la pereții exteriori, a fost înlocuită instalația de canalizare și s-au făcut verificări și reparații la instalația de apă/canalizare și la centrala termică a unității de învățământ. Totodată, au fost achiziționate o stație de dezinfectare a mâinilor și huse impermeabile de protecție a saltelelor pentru igienizarea și dezinfecția corectă a acestora și a așternuturilor la internatul unității de învățământ. De asemenea, a fost amenajat spațiul din curtea școlii pentru asigurarea distanței și a sensului de circulație, au fost marcate circuitele de intrare – ieșire și s-a amenajat spațiul de desfășurare a activităților la grădinița Liceului Special pentru Deficienți de Vedere.

Pentru adaptarea la nevoile elevilor cu cerințe educative speciale, Școala Gimnazială Specială Transilvania Baciu, instituție unică prin profilul său în județul Cluj, a realizat igienizarea spațiilor interioare și a celor exterioare, lucrări de verificare și reparații la centrala termică, reparația și înlocuirea instalației de apă din școală. Mai mult, au fost achiziționate trei termometre non-contact, măști de protecție, mănuși, alcool sanitar, precum și materiale de curățenie și igienizare. În plus, au fost realizate activități de deratizare, dezinfecție, dezinsecție inclusiv pentru SARS-CoV-2. Totodată, a fost instalat wi-fi pe coridoare, prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, în cadrul proiectului ”PLATFORMA NAȚIONALĂ INTEGRATA-WIRELESS CAMPUS”, pentru a putea desfășura la nevoie activități școlare online.

Și la Liceul Tehnologic Special Dej au fost executate reparații curente pentru anumite săli de clasă sau anexe, au fost amenajate două săli de clasă suplimentare și un cabinet pentru terapii specifice pentru elevi. De altfel, au fost cumpărate patru termoscanere, covoare dezinfectante și coșuri cu pedală, măști, dezinfectanți, dispersere pentru dezinfectarea mâinilor, au fost organizate circuitele de intrare/ieșire semnalizate cu săgeți și indicatoare și s-a realizat dezinfecția spațiilor unității școlare.

La Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flora, singura de profil din țară cu predare în limba maghiară, activitățile prilejuite de începerea noului an educațional au constat în schimbarea mobilierului deteriorat de la bucătărie, renovarea scaunelor și a meselor de la sala de mese, igienizarea sălilor de clasă, precum și lucrări de dezinsecție și dezinfecție.

Tot în scopul derulării în bune condiții a activităților instructiv-educative specifice, la Liceul Special pentru Deficienți de Auz și la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă au fost amenajate, igienizate și dezinfectate spațiile școlare astfel încât să fie respectate măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID-19.

Și la nivelul Școlii Gimnaziale Speciale Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată a fost realizată dezinsecția totală a clădirii și igienizarea tuturor suprafețelor, aprovizionarea cu substanțe dezinfectante şi igienizante, precum și reorganizarea sălilor pentru a asigura accesul unui număr limitat de persoane într-o ȋncăpere.

 Pe lângă asigurarea igienizării spațiilor destinate procesului de învățământ, Școala Gimnazială Specială Huedin a realizat lucrări de reparații a mobilierului școlar, a efectuat revizia centralei termice și a executat lucrări de întreținere ale acesteia. Nu în ultimul rând, s-au amenajat sălile de clasă astfel încât să se păstreze distanțarea fizică între elevi, s-au organizat circuite în interiorul unității școlare cu trasee prestabilite, demarcate prin benzi vizibile, fiind asigurat și necesarul de materiale sanitare și echipamente astfel încât să fie încurajată dezinfecția frecventă.

Școala Profesională Specială Samus a întreprins, la rândul ei, o serie de demersuri necesare începerii noului an școlar în condiții optime. Astfel, au fost amenajate spații școlare adecvate distanțării și igienizate pentru școala față-în-față și blended-learning. În plus, sălile de clasă și atelierele au fost dotate cu camere de luat vederi performante și microfoane pentru activitățile de blended-learning și cu dispozitive și materiale necesare respectării normelor de protecție. Totodată, a fost asigurat un spațiu corespunzător pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte, acesta fiind amenajat ca punct de prim ajutor. Au fost organizate și echipate grupurile sanitare astfel încât personalul didactic auxiliar al școlii să poată gestiona fluxul de elevi care le care utilizează. Pentru desfășurarea cât mai multor activități în aer liber, au fost structurate patru spații în parcul unității școlare.

Related posts

Leave a Comment