RFI: Bruxelles în continuare paralizat

Șaisprezece persoane au fost arestate aseară în cadrul unei vaste operaṭiuni antiteroriste la Bruxelles ṣi la Charleroi. Parchetul federal belgian nu a dorit să comunice alte elemente pentru moment, cu excepṭia faptului că Salah Abdeslam, participant la atentatele de la Paris, nu a fost găsit. Între timp, se păstrează până cel puṭin în această după amiază nivelul de alertă maximă în capitala Europei. Oraṣul continuă să fie paralizat, metroul este oprit, ṣcolile sunt închise, la fel ṣi universităṭile ṣi centrele comerciale, potrivit RFI România.Prim Ministrul Charles Michel a fᾰcut anunṭul asearᾰ la televizunea belgianᾰ: Bruxelles ramâne un oraṣ în stare de asediu, cel puṭin pânᾰ când o nouᾰ evaluare va fi fᾰcutᾰ.

Se aṣteaptᾰ astᾰzi ca multᾰ lume sa nu meargᾰ la serviciu întrucât pe de-o parte transporturile sunt perturbate ṣi pe de altᾰ parte, mulṭi n-au cu cine sᾰ-ṣi lase copiii acasᾰ.

Scolile sunt închise, dar creṣele ar putea funcṭiona totuṣi.

Decizia nu se aplicᾰ ṣcolilor independente sau internaṭionale, care sunt numeroase la Bruxelles, dar acestea sunt aṣteptate sᾰ urmeze sfatul autoritᾰṭilor. Scoala Britanicᾰ a anunṭat deja cᾰ va ramâne închisᾰ.

Decizia nu priveṣte nici activitatea instituṭiilor europene ṣi a NATO care sunt libere sᾰ ia ce decizie li se pare mai potrivitᾰ.

Cum se justitficᾰ aceastᾰ situaṭie?

Serviciile de securitate au informaṭii privind un pericol grav ṣi iminent. Creierul atentatelor de la Paris este mai departe în libertate, acesta ar planifica noi atentate în acelaṣi stil, doar cᾰ de data asta ele ar avea loc la Bruxelles.

Se credea cᾰ Abdelhamid Abaaoud, omorât joia trecutᾰ la Paris, era seful operaṭiunilor, dar se aflᾰ acum cᾰ el a fost doar un coordonator. Abaaoud n-ar fi fᾰcut decât o acṭiune premergᾰtoare, de recunoaṣtere a locurilor, dupᾰ câte a mᾰrturisit fratele sᾰu Younès, un tânar jihadist de doar 15 ani.

Anchetatorii spun acum cᾰ Abaaoud nici nu avea profilul unui leader ṣi cᾰ nu ṣi-a asigurat spatele, ca un leader. Dupa atentate, el s-a gᾰsit pe drumuri ṣi a fᾰcut apel la o veriṣoarᾰ sᾰ-l gᾰzduiascᾰ, la Saint Denis, lânga Paris. Ceea ce nu ṣtia Abaaoud este cᾰ aceastᾰ conversaṭie a fost interceptatᾰ.

Veriṣoara, Hasna Ait Boulahcen, radicalizatᾰ de curând ṣi cunoscutᾰ de servicile de securitate, a fost ṣi ea omorâtᾰ în atacul dat de RAID sᾰptamâna trecutᾰ. Serviciile secrete belgiene au informaṭii conform cᾰrora prieteni ai ei ar planifica acum o rᾰzbunare.

Citiți mai mult AICI

Related posts

Leave a Comment