Noi cursuri de calificare profesională pentru şomeri prin proiectul CORE

Proiectul CORE se referă la corelarea forţei de muncă cu cerinţele pieţei în Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord- Vest. Acesta îşi propune îmbunătățirea competențelor șomerilor din cele două regiuni de dezvoltare, în vederea facilitării accesului la ocuparea locurilor de muncă disponibile şi a integrării durabile pe o piață a muncii flexibilă şi inclusivă.Obiectivele specifice ale proiectului se axează pe îmbunătăţirea gradului de cunoaştere a nevoilor şi a potenţialului şomerilor, precum şi a ofertei şi cererii pe piaţa muncii locală şi regională, dezvoltarea serviciilor de informare, consiliere în carieră şi dezvoltare personală pentru şomerii din cele 2 regiuni, în conformitate cu standardele EU, facilitarea accesului grupului ţintă la programe de formare profesională şi ocupare în meserii cerute pe piaţa muncii regionale, consiliere şi asistenţă pentru încurajarea şomerilor în demararea de afaceri sau activităţi independente şi îmbunătăţirea competenţelor grupului ţintă în meserii sau ocupaţii cerute de angajatori. “Activităţile propriu zise ale proiectului au început, însă, ca orice lucru serios, este o perioadă iniţială de pregătire în care vedem care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgem pentru atingerea obiectivelor şi înainte de a face cursuri şi înainte de a ne adresa direct grupului ţintă, respectiv şomerii este, firesc, nevoie să studiem piaţa, să vedem cam ce-ar vrea angajatorii, ca cei pe care îl cuprindem în prioect să fie nişte candidaţi eligibili pentru ei, pe urmă, să vedem ce ne spun şomerii, cam care sunt aşteptările lor şi care sunt preferinţele lor vis a vis de viitorul lor profesional. Combinaţia celor două se va materializa întrun raport de cercetare care va duce la metode cât mai eficiente de a aborda obiectivele proiectului” a spus
Florin Jianu, Preşedintele CCMP Europroject.
Proiectul este demarat prin programul POSDRU, al cărui solicitant este Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor (CCMP) Europroject şi se realizează în colaborare cu S.C. Pirelli Tyres România S.R.L., S.C. Przsmian Cabluri şi sisteme S.A, S.C. ALRO S.A, Institutul de Formare Economică şi Socială Cluj, Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj şi Fundaţia “Luigi Clerici”. Acesta urmăreşte să răspundă unor nevoi reale semnalate la nivelul celor două regiuni, şi anume: combaterea şomajului, formarea şi adecvarea competenţelor şomerilor pentru a se integra şi a rămâne pe piaţa muncii, precum şi creşterea şi diversificarea posibilităţilor de furnizare de servicii de ocupare a locurilor de muncă la nivel regional pentru şomeri, suplimentar faţă de cele deja existente.“ Proiectul are obiective ambiţioase, pe lângă acele ghiduri, centre, cursuri, vorbim totuşi de 1600 de oameni care atunci când intră în contact cu noi nu au un loc de muncă. O să vă spunem regulat cum stau lucrurile, cum reuşim să ne ducem la îndeplinire obiectivele pe care ni le-am fixat” a adăugat Silviu Ispas, Directorul Institutului de formare Economică şi Socială.
Pentru urmărirea şi atingerea acestor obiective s-au creat două centre de ocupare, unul la Cluj-Napoca şi unul la Slatina. Grupul ţintă este compus din aproximativ 1600 de persoane, şomeri care fac parte din ambele regiuni dintre care aproximativ 160 sunt femei, 1300 tineri şomeri şi 160 şomeri de lungă durată. Adaptarea mărimi grupului ţintă se face raport cu provenienţa partenerilor implicaţi în proiect astfel: aproximativ 1200 de someri vor fi “recrutaţi” din regiunea Oltenia Sud-Vest, iar restul de aproximativ 400 din regiunea Nord- Vest. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 2 ani şi jumătate şi costă 3,5 milioane de euro, bani finanțați de UE care vor fi alocaţi pe diferite categorii salariale în vederea implementării proiectului şi vor fi repartizaţi întro proporţie de 50-60% regiunii Oltenia Sud-Vest şi 30-40% regiunii Nord-Vest în funcţei de numărul de parteneri care provin din fiecare dintre cele două regiuni şi de proveniența partenerului principal al proiectului. “Valoarea totală a proiectului este de 3,5milioane de euro. Există o alocare pe diverse categorii bugetare însemnând o parte resurse umane, participanţi, cheltuieli pe echipamente, administrative cu participanţii implicaţi în proiect, cumva este echilibrată repartizarea bugetară, atât pe parteneri cât şi pe cele două regiuni, proporțiile find undeva de 50-60 pentru regiunea Oltenia Sud-Vest şi 30-40 pentru regiunea Nord-Vest” a spus Florin Jianu, Preşedintele CCMP Europroject.

Related posts

Leave a Comment