Guvernul, reclamat la Uniunea Europeană Sindicatele nu accepta disponibilizări în unităţile de asistenţă socială

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA” protestează alaturi de Federaţia Naţională Sindicală din Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului – F.N.S. „PRO.ASIST” care a aflat din declaraţiile ministrului muncii despre intenţia ca aproximativ 3.000 de angajaţi din unităţile de asistenţă socială să fie disponibilizaţi în urma aplicării standardelor de cost în sistem, sub pretextul nevoii unei reduceri faţă de alocările bugetare din 2009.„Menţionam că această decizie a fost luată fără o analiză temeinică a efectelor asupra întregului sistem de asistenţă socială şi protecţia copilului şi reprezintă o dovadă de neprofesionalism, de lipsă a unei strategii manageriale privind măsurile anticriză. În plus, încercarea de aplicare a unei astfel de masuri este aberantă, deoarece unităţile de asistenţă socială se confruntă în prezent cu situaţia unui serios deficit de personal (posturile scoase la concurs nu sunt ocupate din cauza salariilor foarte mici care sunt oferite şi a conditiilor deosebite de muncă)”, se arata într-un comunicat de presă. O altă aberaţie identificată de sindicalişti priveşte „însăşi ideea de aplicare a Standardelor de cost în condiţiile în care Standardele de calitate, care au fost elaborate şi aprobate încă din anul 2004, nu se aplică nici în prezent”. Mai departe, „menţionăm că vom susţine Federaţia Naţională Sindicală din Asistenţa Socială şi Proţectia Copilului – F.N.S. «PRO.ASIST» în decizia de a sesiza toate organismele internaţionale în domeniul monitorizării şi implementării politicilor de asistenţă socială conform obligaţiilor asumate faţă de Uniunea Europeană şi a celor de monitorizare a Drepturilor Copilului şi ale Omului”, se mai menţionează în comunicat. Totodată, Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA” susţine FNS PRO.ASIST în cererea adresată ministrului muncii de a iniţia de urgenţă un dialog cu Partenerii Sociali, mai ales că disponibilizări în acest domeniu al asistenţei sociale şi protecţiei copilului nu sunt posibile, având în vedere obligaţia de a se asigura permanenţa şi calitatea acordării serviciilor sociale, ceea ce reprezintă de fapt o condiţie esenţială a functionării întregului sistem.

Related posts

Leave a Comment