Gratuitate pentru toţi studenţii care circulă cu trenul

Studenţii cu frecvenţă, indiferent de vârstă, vor beneficia de gratuitate pe transportul feroviar intern, în urma unei decizii a Senatului. Până acum, gratuitatea era acordată doar studenţilor de până la 26 de ani.

De această facilitate vor beneficia atât studenţii, cât şi masteranzii şi doctoranzii din instituţiile de învăţământ superior acreditate. Gratuitatea se aplică la transportul feroviar intern. Instituţiile de învăţământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru gratuitate la transport, precum şi asupra eliberării adeverinţelor care să ateste calitatea de student. Legea adoptată în Senat, ca for decizional, aşteaptă să fie promulgată de preşedinte.

Related posts

Leave a Comment