Expoziţia absolvenţilor şi gala de modă UAD 2014

Gala de fashion design, ediţia a XX-a se va desfăşura duminică, 29 iunie 2014, de la ora 20, la Teatrul Naţional Cluj.
În cadrul expoziţiei se vor putea viziona peste 3000 de lucrări aparţinând absolvenţilor ciclurilor de studii de licenţă şi de master ai Universităţii de Artă şi Design de la specializările arte plastice – pictură, arte plastice – sculptură, arte plastice – grafică, arte plastice – foto – videoprocesarea computerizată a imaginii, conservare – restaurare, pedagogia artelor plastice şi decorative, ceramică – sticlă – metal, arte textile – design textil, modă – design vestimentar şi design.

Expoziţia îşi propune să îi prezinte pe cei care se pregătesc să devină profesionişti în domeniul artelor plastice, al artelor decorative şi al designului, având posibilitatea să facă dovada talentului, a educaţiei şi a experienţei profesionale pe care le-au dobândit, evenimentul repetat anual definind caracterul şi individualitatea fiecărei generaţii de artişti absolvenţi, dar şi şansa de a fi vizibili în cadrul celui mai important şi consacrat eveniment artistic universitar.

Fiecare din cei 318 absolvenţi (97 de la Facultatea de Arte Decorative şi Design, 117 de la Facultatea de Arte Plastice şi 104 din cadrul programului de studii de masterat) de nivel licenţă şi de master beneficiază astfel de posibilitatea de a-şi crea propria expoziţie personală într-un cadru generos. Evenimentul Expo Transilvania constituie o adevărată rampă de lansare pentru absolvenţii UAD atât în domeniul artistic, cât şi al inserţiei pe piaţa muncii, mulţi dintre aceştia fiind angajaţi de importante companii private sau de firme de prestigiu din domenii precum publicitatea, mass-media, designul de ambient, designul interior sau de produs, industria textilă sau cinematografică, sau fiind selectaţi de diverşi curatori sau galerişti pentru a expune în galerii naţionale şi internaţionale. Aceste oportunităţi se dezvoltă ca urmare a consecvenţei rezultatelor artistice deosebite obţinute în timpul anilor de studiu dar şi prin prezenţa lor şi vizibilitatea eficientă conferită de evenimentul Expoziţia Absolvenţilor.

Gala UAD – Fashion Design este unul dintre cele mai așteptate evenimente de modă din ţară, prezentând, într-un cadru de excepție, creaţiile absolvenţilor de licenţă, respectiv de master din cadrul specializării mai sus amintite. Specializarea Modă-Design Vestimentar din cadrul UAD Cluj-Napoca numără anul acesta 40 de absolvenți (26 de absolvenți la ciclul licență și 14 absolvenți de master).

Colecțiile sunt ofertante atât din punct de vedere conceptual, cât și prin formele, tehnicile și materialele propuse. Temele abordate acoperă o paletă largă de preocupări – de la inspirația etnică la explorarea dinamicii subculturilor urbane, de la temele care utilizează referinţele istorice la cele care preiau și dezvoltă elemente iconice din artă și arhitectură. Există, de asemenea, colecţii inspirate din natură și structuri naturale, precum şi din forme organice și ecologie. Multe creaţii se raportează la problematici contemporane de mare actualitate, adăugându-le accente ironice și o notă de umor.

Colecţiile ce vor fi prezentate duminică seara pe catwalk se adresează atât bărbaţilor, cât şi femeilor, fiind caracterizate de construcții și volumetrii inedite, realizate din materiale tradiționale sau alternative. Materialele au fost prelucrate prin diferite tehnici de imprimare, matlasare, brodare și se remarcă prin asocieri inovatoare, câteva din ele introducând chiar structuri realizate manual sau materiale neconvenționale.

Mulţi dintre absolvenţii specializării modă-design vestimentar sunt finalişti sau câştigători ai unor concursuri naţionale şi internaţionale. Colecţiile au fost realizate cu sprijinul unor importante firme româneşti , iar cei mai buni absolvenţi vor fi premiaţi de prestigioase jurii formate din jurnalişti, stilişti, editori de modă şi reprezentnţi ai unor concerne de specialitate. Toate aceste proiecte sunt vitale pentru racordarea sistemului de învăţământ superior la sistemul modei din România.

Related posts

Leave a Comment