Entire Events&Catering SRL deruleaza un proiect pe fonduri europene prin POR (P)

Societatea ENTIRE EVENTS & CATERING SRL derulează începând cu data de 19.06.2018, proiectul “Diversificarea activităţii prin achiziţionarea de echipamente, cod SMIS 113750 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014– 2020), Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea competitiviţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

 

 

Proiectul are o valoare totală de 1.010.510,69 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 746.832,64 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 131.794,00 lei. Finanţarea va fi asigurată prin Programul Operaţional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

 

Obiectivul general al firmei pe termen lung: diversificarea serviciilor oferite, care să determine creşterea cifrei de afaceri si a profitului, a competitivităţii şi a calităţii serviciilor oferite.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Crearea a 3 noi locuri de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedetermina, ca urmare a implementării proiectului şi menţinerea acestei creşteri pe perioada de monitorizare a proiectului.
  2. Introducerea unei noi activităţi, a unor noi tipuri de produse realizate de fir şi a unui nou proces pentru fabricarea acestora prin achizionarea unei maşini de injectat mase plastice până la finalul implementării proiectului.

Proiectul de investiţii va fi implementat în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj până la data de 30.04.2019.

Related posts

Leave a Comment