Anunț publicare procedură de achiziție în cadrul Eurobusiness Tipar S.R.L.

Societatea EUROBUSINESS TIPAR S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Achizitia de echipamente in cadrul societatii EUROBUSINESS TIPAR SRL cu scopul consolidarii pozitiei”, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Cod MYSMIS: 161214

Contract: 503/306/POC/4.1.1. BIS-A din data de 05.04.2023

Prin prezentul anunt va transmitem ca s-a publicat pe site-ul MFE, la adresa https://www.fonduri-structurale.ro/ sectiunea Anunturi, anuntul de demarare achizitie privata competitiva cu denumirea „Achizitia de echipamente in cadrul societatii EUROBUSINESS TIPAR S.R.L., cu scopul consolidarii pozitiei pe piata a IMMurilor afectate de pandemia Covid-19in care e prezentat:

Lot 4: Achizitionare masina de stantat si aplicat folio cu emboss si sistem de bandare auto pe packaging machine  – 1 bucata. Valoare Estimata Contract (fara TVA): 1,737,200.00 lei,  echivalent in euro calculat la cursul valutar 1 EURO = 4.8657 LEI, dupa cum urmeaza:

Toata informatia in legatura cu achizitionarea bunurilor mai sus mentionate le regasiti AICI.

Propunerile de oferte pot fi transmise in perioada 08/09/2023 – 20/09/2023. Ora 16:00, la adresa mentionata in anunt.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul European de dezvoltare regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Vedeți anunțul în pdf AICI: Comunicat_de_Presa – lot 4

Related posts

Leave a Comment