Anunt finalizare proiect “Diversificare servicii auto prin achizitia de echipamente performante la VADAUTO SRL-D” Cod SMIS 102985 (P)

Puteţi descarca anunţul de final al proiectului de aici: [attachment=31]

Vadauto SRL, in calitate de beneficiar in cadrul contractului de finantare nr. 984/07.12.2017 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si cu Organismul Intemediar Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, a implementat proiectul “Diversificare servicii auto prin achizitia de echipamente performante la VADAUTO SRL-D”, proiect cofinantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea Competitivitatii Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Prioritatea de Investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a idelilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Valoarea totala a proiectului a fost de 1.003.080,39 lei, valoare eligibila de 837.228,90 lei, din care finantarea nerambursabila a fost reprezentata de suma de 668.715,90 lei (568.408,51 lei valoare nerambursabila din FEDR, respectiv 100.307,39 lei din bugetul national). Data de inceput a proiectului a fost 01.05.2016, iar data de finalizare a proiectului: 30.09.2019.

 

Obiectivul general al companiei îl reprezinta îmbunatatirea performantelor economice obtinute de catre societate, pe termen mediu si lung care sa permita consolidarea si cresterea pozitiei pe piata a acesteia, prin modernizarea, cresterii capacitatilor de productie si diversificarea serviciilor de întretinere si reparare autovehicule.

 

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza:

 

 • Cresterea capacitatilor de productie si diversificarea serviciilor oferite în scopul acoperirii majoritatii serviciilor care pot fi realizate în cadrul clasei CAEN 4520 Întretinerea si repararea autovehiculelor, prin achizitia de echipamente inovative, performante si eficiente energetic, achizitia de echipamente IT, video, softuri de operare, mobilier, a unei rampe mobile pentru persoanele cu dizabilitati, pana la finalizarea implementarii proiectului.
 • Cresterea activitatii companiei prin asigurarea publicitatii, a unui management performant al implementarii si angajarea a 5 persoane dintre care una din categoria persoanelor defavorizate, pana la finalul perioadei de implementare a proiectului.
 • Eficientizarea costurilor prin investitii în echipamente si tehnologii inovative prin: achizitie panouri solare pentru productie de energie regenerabila, achizitie soft tip ERP util în inovarea de proces cu impact direct asupra reducerii timpilor de lucru, achizitie soba pe ulei uzat si elemente de iluminat ecologic cu impact asupra diminuarii la sursa a deseurilor, dar si a eficientizarii energetice.

Locatia implementarii este situata in Cluj-Napoca, str. Calea Someseni, nr. 34, jud. Cluj.

Rezultatele proiectului:

 • Au fost achizitionate 26 de echipamente tehnologice pentru activitati de service auto,  1 set mobilier, 4 pachete desktop, 3 laptopuri, 2 multifunctionale, 4 Led TV, 1 sistem de supraveghere video, 4 softuri sisteme de operare si 7 softuri tip office;
 • Pe parcursul implementarii proiectului compania a beneficiat de servicii de consultanta in management si afaceri, publicitate si informare;
 • In urma implementarii proiectului au fost angajate 5 persoane din care 1 persoana din categoria persoanelor defavorizate;
 • Eficientizarea costurilor administrative prin achizitia: 1 sistem de panouri solare, 1 echipament de minimizare la sursa a deseurilor – soba pentru ulei uzat, 1 sistem de iluminat eficient energetic compus din becuri led si senzori de miscare (neeligibil), 4 pubele pentru colectare selectiva (neeligibil) si 1 soft tip ERP dedicat activitatii de service cu impact asupra organizarii si reducerii timpilor de lucru.
 • Toti indicatorii de rezultat si realizare asumati prin contractul de finantare au fost realizati.

 

Realizarea investitiei a condus la un impact pozitiv la nivelul localitatii si regiunii de implementare a proiectului prin:

  • Reducerea consumurilor de energie prin acţiuni de eficientizare energetică a spaţiului de producţie, achiziţia de echipamente de înaltă tehnologie care funcţionează cu consum redus de resurse, achiziţia de echipamente pentru producerea de energie regenerabilă, achiziţia unui sistem de iluminat eficient energetic, diminuarea la sursă a deşeurilor prin refolosire şi colectarea selectivă a acestora;
  • Angajarea unei persoane din categoria celor defavorizate şi crearea de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi va reduce pe termen lung eforturile făcute de la bugetul local pentru susţinerea financiară a acestora;
  • Nu în ultimul rând, ca urmare a creşterii competitivităţii firmei şi implicit a afacerii, atât bugetul de stat şi cât şi bugetul local vor beneficia de sumele plătite sub formă de taxe şi impozite pe afacere, dar şi pe salarii ca urmare a angajarii a 5 persoane.

Related posts

Leave a Comment