Viceprimarul UDMR al Clujului, Anna Horvath, acuzată de conflict de interese. Dosarul a fost trimis către DNA. Anna Horvath spune că este nevinovată

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a acuzat-o pe Anna Horvath, viceprimarul UDMR al oraşului Cluj-Napoca, de conflict de interese în materie administrativă şi penală. Inspectorii de integritate au sesizat Direcţia Naţionalã Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj, se arată într-un comunicat de presă al ANI, potrivit RomaniaLibera.ro.

 

Potrivit sursei citate, în perioada exercitãrii mandatului de viceprimar 2012 – 2016, a participat la şedinţa Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, în cadrul cãreia a fost adoptatã o Hotãrâre prin care s-a dispus alocarea sumei de 90.000 lei cãtre Asociaţia Claudiopolis – Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunitãţii în cadrul cãreia viceprimarul deţine calitatea de preşedinte, şi alocarea sumei de 30.000 lei Universitãţii Sapientia din partea cãreia Anna Horvath a beneficiat de foloase prin intermediul contractelor încheiate în calitate de cadru didactic. Potrivit legii, ea ar fi trebuit să se abţină de la vot în cadrul şedinţei cu pricina.         

Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemneazã în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei, cât şi în materie penalã, în raport cu dispoziţiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit cãruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul sãu, pentru o rudã ori pentru o altă legătură pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii cinci ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la cinci ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publicã”. 

 

În acest context, Agenţia Naţionalã de Integritate a sesizat Direcţia Naţionalã Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj, în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârşirea de cãtre HORVATH ANNA a infracţiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României.

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinarã si se sancţioneazã potrivit reglementãrii aplicabile demniãţii, funcţiei sau activitãţii respective […]. Persoana […] faţã de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcţia ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcţie eligibilã, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”, se mai arată în comunicat.

 

Pe de altă parte, liderii UDMR îşi manifestă susţinerea faţă de Anna Horvath. ”Uniunea Democrată Maghiară din România a constatat, cu regret, reeditarea unui nou capitol în campania de discreditare a Annei Horváth. După ce în luna octombrie a anului trecut, Direcţia Naţională Anticorupţie a lansat, la adresa acesteia, o serie de acuzaţii în legătură cu posibilitatea săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă şi a demarat cercetări în acest caz, astăzi, 28 ianuarie 2017 (n.r – februarie), Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a adus noi acuzaţii şi a depus  plângere penală la Direcţia Naţională Anticorupţie, sub suspiciunea săvârşirii de către Horváth Anna a infracţiunii de conflict de interese.

 

În procedurile ANI, acest tip de denunţ imediat – prin care politicianul implicat este privat de dreptul de a demonstra, mai întâi, prin recurs la decizia administrativă, că acuzaţiile prezentate sunt nefondate – constituie o excepţie, în mod clar discriminatorie şi ridică suspiciunea de abuz.

 

Potrivit comunicatului ANI, Horváth Anna este acuzată că în anul 2013, în perioada exercitării mandatului de viceprimar, a participat la şedinţa Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul căreia a fost adoptată o hotărâre prin care s-a dispus alocarea unei finanţări pentru proiecte culturale către mai multe ONG-uri clujene, printre care şi Asociaţia Claudiopolis, în cadrul căreia Horváth Anna deţine calitatea de preşedinte, dar şi Universităţii Sapientia, din partea căreia a beneficiat de foloase prin intermediul contractelor încheiate în calitate de cadru didactic.

 

În informarea trimisă către ANI, încă în luna ianuarie a acestui an, Horváth Anna a precizat faptul că, în conformitate cu prevederile legii, în luna iunie 2012 – deci cu 8 luni înaintea adoptării Hotărârii Consiliului Local – a demisionat, printr-un act notarial, din funcţia de preşedinte al Asociaţiei Claudiopolis.

 

De asemenea, viceprimarul a informat ANI şi cu privire la faptul că s-a aflat în relaţie contractuală cu Universitatea Sapientia doar în perioada dinaintea obţinerii mandatului de consilier local, mai exact în anii 2008, 2009 şi 2010. Raportul de muncă încheiat nu a făcut parte din categoria contractelor interzise de lege – contract individual de muncă sau contract comercial – ci a fost un contract de colaborare, în calitate de cadru didactic, cu plata pe oră. Sumele totale încasate pentru aceste servicii au fost următoarele: 700 lei în 2008, 1.100 lei în 2009 şi 1.400 lei în 2010.

 

S-a dovedit din nou că, astăzi, în România nu se poate vorbi de stat de drept. Aşa cum am subliniat de mai multe ori, ţara este guvernată de organizaţii de forţă, procurorii îşi exercită puterea de influenţă foarte mare asupra deciziei judecătorilor, ceea ce este inacceptabil, mai ales într-o ţară a Uniunii Europene.

 

În calitate de viceprimar, dar şi de politician al Uniunii, Horváth Anna a demonstrat întotdeauna, prin atitudinea sa, că, deşi în aceste condiţii, în care interpretarea legislaţiei este dificilă, nu trebuie să ne lăsăm intimidaţi, nu există alternativă la reprezentarea intereselor comunităţii maghiare. Prin urmare, trebuie să milităm întotdeauna pentru susţinerea drepturilor noastre, să ne desfăşurăm activitatea politică întotdeauna cu onoare, integritate şi curaj.

 

Uniunea continuă să creadă în nevinovăţia Annei Horváth”, precizează preşedintele UDMR, Hunor Kelemen, într-un comunicat de presă.

Related posts

Leave a Comment