UpNews: A început prima etapă a înscrierilor în clasa pregătitoare

A început prima etapă a înscrierilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023.

La nivelul județului Cluj, pentru anul şcolar 2022-2023, sunt disponibile peste 5.500 de locuri, potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Cluj.

Asfel, părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile metodologiei.

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Confom Art.2, alin. a), din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, O.M.E. nr. 3445/martie 2022, prin domiciliu se înțelege inclusiv reședința.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar va avea loc în perioada 30 martie – 8 aprilie 2022, după cum urmează:

 • pentru copiii care au frecventat grădinița – înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, conform Anexei 1 la O.M.E. nr. 3445/martie 2022;
 • pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate – înregistrarea la CJRAE Cluj a cererilor în vederea evaluării. Evaluarea dezvoltării copiilor se va realiza în fiecare oraș/municipiu, din județul Cluj, conform programului postat pe site-ul I.Ș.J. Cluj, respectiv CJRAE Cluj.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2022-2023 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Învăţământ de stat mediul urban:

 • secția română: 137,33 de clase, 2.998 locuri;
 • secția maghiară: 18,33 clase, 386 locuri;
 • secția germană: 3 clase, 66 de locuri (Colegiul Național “George Coșbuc” Cluj-Napoca);
 • secţia rromani: 1 clasă, 12 locuri (Școala Gimnazială “Traian Dârjan” Cluj-Napoca).

Învăţământ de stat mediul rural:

 • toate secţiile: 99,36 clase, 1.551 locuri;
 • comuna Florești: 12 clase, 259 locuri.

Învăţământ particular:

 • 20,9 clase, 438 locuri.

Învăţământ de stat special:

 • secții română și maghiară: 12,75 clase, 77 locuri;

Procedura de înscriere are două etape:

 • etapa 01-11 aprilie – 10 mai 2022, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Toate cererile se depun in prima etapa, chiar daca nu sunt pentru circumscripție! În a doua etapă se vor putea depune cereri doar pe locurile ramase libere după prima etapă;
 • etapa 02-31 mai – 07 iunie 2022: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Toate informațiile cu privire la calendarul și la etapele înscrierii în învățământul primar, an școlar 2022-2023, pot fi consultate pe site-ul unităților de învățământ preuniversitar și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj,  https://www.isjcj.ro.

 

Related posts

Leave a Comment