Un frumos dar pentru Cluj. Cum a ajuns Lupoaica la Cluj

Din istoricul unui monument, ajuns în Cluj în anul 1921, un simbol acoperit de vitregia anilor şi a durerilor politice.                                                                                                                                

 

Un frumos dar pentru Cluj

 

„Domnul Victor Pop, primarul oraşului, a primit ieri de la legaţiunea italiană din Bucureşti o adresă prin care i se face cunoscut că un număr de peste 200 de cetăţeni italieni vor vizita oraşul nostru la sfârşitul acestei luni. Adresa legaţiunei italiene mai adaugă că excursioniştii italieni, vor aduce cu ei, din partea primarului Romei, un frumos dar pentru oraşul nostru, care este o lupoaică din bronz, ce reprezintă simbolul latinităţii.

Domnul Pop a adus vestea imediat la cunoştinţa celorlalţi reprezentanţi ai autorităţilor noastre locale, cu care împreună va lua măsuri de pregătire pentru primirea celor 200 de oaspeţi italieni.

De asemenea, se va lua măsuri pentru facerea unui soclu de piatră, pe care se va aşeza lupoaica de bronz la sosirea oaspeţilor italieni”. [„Voinţa”, Anul II, nr.26, Cluj, 16 septembrie 1921].

 

Mari serbări la Cluj cu prilejul dezvelirei statuei latinităţei

„Am avut prilejul să stăm de vorbă cu domnul Iuliu Pop, primarul oraşului, care dezvăluie o mare activitate în ce priveşte pregătirile pentru primirea oaspeţilor francezi:

<>.

<>.

Trebuie să accentuez că sfârşind convorbirea cu domnul Pop, şi-a manifestat credinţa că în afară de pregătirile ce se fac pe cale oficială pentru primirea oaspeţilor italieni, cetăţenii Clujului vor ştii de asemenea să fie la înălţime, pentru ca serbările ce vor fi cu acest prilej să fie în adevăr grandioase”. [„Voinţa”, Anul II, nr.30, Cluj, 21 septembrie 1921].

 

Primirea oaspeţilor italieni la Cluj

„Întregul oraş pavoazat cu drapelele române şi italiene, era în sărbătoare pentru sosirea mult aşteptaţilor oaspeţi italieni, cari ne-au adus de la Roma ca omagiu al frăţiei şi dragostei Italiei faţă de sora ei România.

Încă de pe la orele 9 o lume imensă se adunase pe tot parcursul de la gară până în oraş, în timp ce toate şcolile aşezate pe marginea trotuarelor aşteptau cu steguleţe italiene şi române, sosirea oaspeţilor.

Peronul gării frumos împodobit era plin de lume.

Reprezentanţii tuturor autorităţilor civile şi militare, întregul corp profesoral universitar şi secundar, studenţi, armată etc. toţi aşteptau cu emoţie sosirea trenului.

În fine, la ora 10 trenul se arată în sunetele muzicii militare care intonează Marşul Italian şi oaspeţii sunt primiţi cu urale şi strigăte de <>.

Domneşte un entuziasm de nedescris atât printre oaspeţi cât şi printre spectatori.

Oaspeţii sunt acoperiţi cu flori şi buchete mari se oferă conducătorilor misiunii.

Un reprezentant al oraşului salută pe oaspeţi spunând că braţele ne sunt deschise pentru a primi în ele pe solii Italiei.

Domnul general Florescu în numele armatei transmite salutul ei oaspeţilor, adăugând că nici un certificat nu poate fi o mai bună mărturie a latinităţii noastre decât acest dar al Romei, care dovedeşte pe deplin că noi suntem santinela Carpaţilor.

În urmă, oaspeţii trec în salonul gării unde au loc prezentările.

Domnul N. Bănescu vorbeşte în numele Universităţii, făcând în acelaşi timp şi un istoric al străvechii Dacii cucerită de Traian. Adaugă că după atâtea secole, steaua Romei a început să-şi reverse lumina ei şi asupra surorii ei mică până acum.

Domnul Ciortea, din partea tuturor şcolilor din Cluj, salută pe oaspeţi. Mai aduc salutul lor un reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie, apoi P.S.S. arhimandritul Ivan, care spune că ne revedem după aproape 2000 de ani. În numele bisericii care a luptat totdeauna pentru deşteptarea conştiinţii naţionale salută pe oaspeţi.

Locotenentul Stan salută pe misionari în numele legionarilor români care au luptat pe frontul italian.

 

Solemnitatea dezvelirii statuii

Delegatul oraşului Roma, dând în primire statuia, ţine un interesant discurs asupra originii latine a noastră, făcând în acelaşi timp şi un istoric al înfiinţării oraşului Roma şi al civilizaţiei progresive a Romanilor. Spune că lupoaica aceasta este simbolul forţii romane. Pentru  noi românii, ea este simbolul unui trecut glorios şi dureros şi acel al unui prezent plin numai de glorie.

Se dezvăluie statuia în uralele nesfârşite ale mulţimii imense adunată pe întreaga Piaţă a Unirii şi în bubuiturile tunurilor, Statuia este acoperită cu flori.

Domnul Pop, primarul oraşului, luând în primire statuia, roagă pe reprezentanţii Italiei să mulţumească regelui şi guvernului italian pentru preţiosul dar făcut, adăugând, că noi clujenii trebuie să fim şi mai mândri de acest dar pentru că noi am fost aleşi să-l primim.

La ora 1 a avut loc un banchet în sala cea mare a prefecturei, la care au luat parte 300 persoane. După amiază, oaspeţii vizitează toate instituţiile din Cluj şi instalaţiile industriale şi la ora 9 pornesc de la fabrica Renner cu un tren special”. [„Voinţa”, Anul II, nr.30, 30 septembrie 1921].  

Related posts

Leave a Comment