UBB dă startul pregătirilor pentru admiterea la facultate pentru anul universitar 2014-2015

Universitatea Babeş-Bolyai organizează şi în acest an concursuri, care pot înlocui examenul de admitere. Facultăţile care organizează acest tip de concursuri sunt: Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Biologie și Geologie, Facultatea de Istorie și Filosofie, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Concursurile se adresează, în principal, elevilor de liceu de clasa a XI-a şi a XII-a care doresc să-şi testeze capacităţile, în vederea admiterii la una dintre facultăţile din cadrul UBB.Pentru a veni în sprijinul elevilor de liceu, potenţiali candidaţi la concursul de admitere, o parte dintre facultăţile Universitatea Babeş-Bolyai a definitivat şi aprobat cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015. În conformitate cu ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale, nr. 28/14.01.2014, UBB a elaborat propriul regulament de organizare a admiterii pentru programele de studii oferite, în concordanţă cu strategia instituţională a universităţii.
Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Universitatea organizează examene de admitere, pe baza metodologiilor proprii, stabilite de fiecare facultate din cadrul UBB.

Related posts

Leave a Comment