Tot mai mulți clujeni, interesați de restaurarea vechilor cărți

Tot mai mulți clujeni sunt interesați de restaurarea vechilor cărți și documente care sunt descoperite în arhive și colecții private. Unele dintre acestea au o valoare mare de piață, în timp ce, în cazul altora, precumpănește valoarea spirituală sau sentimentală. Este vorba, mai ales, de cărți tipărite în secolele 18 și 19, dar și de documente scrise pe pergament, păstrate cu grijă în colecții de familie.

Cărțile vechi se bucură de tot mai multă prețuire. Este vorba de volume tipărite în tiraje mici, în centre ale tipografiei din Transilvania, precum Clujul, Brașovul sau Blajul, ori aduse din străinătate, de la Viena sau Cracovia. Aceste cărți trebuie restaurate cu ajutorul unor materiale similare celor din care au fost confecționate.

Mult mai rare, dar mult mai valoroase sunt pergamentele din epoca medievală ori din cea renascentistă. Pregătirea noile pergamente, folosite la restaurare, este foarte laborioasă, spune inginerul Lucreția Miu.

Creșterea interesului general față de restaurarea acestor documente are drept consecință și creșterea interesului tinerilor față de cursurile în care sunt învățați tehnici de restaurare. Doar în acest an, câteva zeci de tineri au absolvit cursurile de specialitate, organizate de Universitatea Babeș-Bolyai și de Biblioteca Academiei Române din Cluj.

Related posts

Leave a Comment