Anunț de finalizare a implementării proiectului „Doma Cult SRL”

Societatea DOMA CULT SRL, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul “ Doma Cult SRL”, cod SMIS 159510, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de  4.195.907,90 lei din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 2.472.050,00 lei.  Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie Sprijinirea…

Read More

Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență în cadrul DOMA CULT SRL

 Societatea DOMA CULT SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Doma Cult SRL” în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.  Valoarea totală a proiectului este de 4.195.907,90 lei din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 2.472.050,00 lei.  Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză…

Read More

Anunț publicare procedura de achiziție în cadrul DOMA CULT SRL

Societatea DOMA CULT SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Doma Cult SRL”, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.  Cod MYSMIS: 159510 Contract: 352/POC/411/AS din data de 17/01/2023. Prin prezentul anunt va transmitem ca s-a publicat pe site-ul MFE, la adresa https://www.fonduri-structurale.ro/ sectiunea Anunturi, anuntul de demarare achizitie privata competitiva cu denumirea „Achizitie de echipamente…

Read More