Anunț de finalizare a implementării proiectului „Doma Cult SRL”

Societatea DOMA CULT SRL, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul “ Doma Cult SRL”, cod SMIS 159510, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de  4.195.907,90 lei din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 2.472.050,00 lei.  Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie Sprijinirea…

Read More