Anunț publicare procedura de achiziție în cadrul DOMA CULT SRL

Societatea DOMA CULT SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Doma Cult SRL”, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

Cod MYSMIS: 159510

Contract: 352/POC/411/AS din data de 17/01/2023.

Prin prezentul anunt va transmitem ca s-a publicat pe site-ul MFE, la adresa https://www.fonduri-structurale.ro/ sectiunea Anunturi, anuntul de demarare achizitie privata competitiva cu denumirea „Achizitie de echipamente și utilaje tehnologice pentru “Doma Cult SRL”, lotul 1, 2 sau 3in care sunt prezentate 3 loturi, dupa cum urmeaza:

Lot 1: Achizitionare Compactor de sol – 1 bucata, val. Estimata Contract (fara TVA): 687,229.90 lei,  echivalent in euro calculat la cursul valutar 1 EURO = 4.9441 LEI.

Lot 2: Achizitionare – Excavator pe senile – 1 bucata, Incarcator frontal – 1 bucata, valoare estimata Contract (fara TVA): 1,983,572.92 lei, echivalent in euro calculat la cursul valutar 1 EURO = 4.9441 LEI, din care:

Excavator pe senile – 1 bucata – 1,040,238.64 lei, fara TVA

Incarcator frontal – 1 bucata – 943,334.28 lei, fara TVA

Lot 3: Achizitionare Centrala electrica fotovoltaica – 1 bucata, val. estimata Contract: (fara TVA): 840,000.00 lei, echivalent in euro calculat la cursul valutar 1 EURO = 4.9441 LEI.

Toata informatia in legatura cu achizitionarea bunurilor mai sus mentionate le regasiti AICI.

Propunerile de oferte pot fi transmise in perioada 18/04/2023 – 25/04/2023. Ora 16:00, la adresa mentionata in anunt.

Related posts

Leave a Comment