Se reabilitează campusul Facultăţii de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Universitatea Babes-Bolyai a început execuția lucrărilor în cadrul proiectului „Reabilitare Campus – Facultatea de educație fizică și sport din cadrul Universității Babes-Bolyai, Cluj-Napoca”. Valoarea totală a proiectului este de 31.712.688,88 lei din care contribuția Uniunii Europene de 21.289.445,72 LEI, a Guvernului României de 3.256.032,88 lei și contribuția Beneficiarului de 7.167.210,28 lei.Contractul de Execuție lucrări și furnizare dotări și echipamente IT a fost atribuit la data de 11 februarie a.c. către SC ACI CLUJ SA., la valoarea de 18.218.665,60 lei fără TVA.
Obiectivele proiectului sunt îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale pentru asigurarea standardelor procesului de învățământ impuse prin Tratatul de la Bologna, Cadrului Național Strategic de Referință, Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă și Strategiei Regiunii Nord-Vest pentru dezvoltarea educației inițiale și continue, pentru îmbunătățirea perfomanțelor sistemului de învățământ la nivel regional precum și dezvoltarea capitalului uman, în concordanță cu nevoile specifice unei societăți și piețe a muncii bazate pe cunoaștere, prin sporirea accesibilității în cadrul procesului de învățământ, creșterea participării populației școlare la activitățile educaționale, promovarea de noi tehnici de predare și reducerea abandonului școlar.
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale preunivesrsitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Related posts

Leave a Comment