România va deschide un centru de afaceri la Chişinău

România intenţionează să deschidă un centru de afaceri la Chişinău pentru intensificarea relaţiilor comerciale bilaterale.Anunţul a fost făcut luni, 24 mai, la Chişinău de către ministrul român al economiei, Adriean Videanu, la finalul sesiunii Comisiei interguvernamentale de colaborare economică şi integrare europeană între Republica Moldova şi România.
„Împreună cu Direcţia Generală de afaceri europene am luat decizia de a înfiinţa un centru de afaceri la Chişinău care va fi un element important în dezvoltarea relaţiilor comerciale bilaterale”, a declarat Videanu.
La rândul său, ministrul economiei şi comerţului al Republicii Moldova, Valeriu Lazăr, a declarat că în prezent se desfăşoară pregătirile pentru un for de afaceri moldo-român care va avea loc în luna iunie în cadrul săptămânii investiţionale. Potrivit lui Lazăr, prezenţa capitalului românesc în R. Moldova at putea fi sporită prin venirea companiilor multinaţionale care activează în România. Cei doi miniştri s-au declarat mulţumiţi de rezultatele reuniunii comisiei mixte, menţionând că aceasta s-a finalizat cu rezultate concrete.

Principalele chestiuni puse în discuţie în cadrul reuniunii au fost perspectivele cooperării dintre România şi Republica Moldova în context european şi regional, precum şi aspecte importante de dezvoltare a colaborării bilaterale în comerţ, energie, agricultură, industrie, transporturi, mediu, întreprinderi mici şi mijlocii, standardizare.

În cadrul reuniunii au fost discutate proiecte concrete de interconectare a liniilor de energie electrică şi gaz natural. „Politica UE este de a susţine interconectările, astfel încât piaţa unică să devină o realitate şi în Republica Moldova”, a declarat Adriean Videanu. În context, el a menţionat că unele proiecte sunt în derulare, precum linia de 110 kv Fălciu-Goteşti, care „spre sfârşitul acestui an va deveni realitate”. Luni au avut loc discuţii dintre „Transgaz” şi „Moldovagaz” pentru finalizarea ultimelor detalii tehnice pentru conducta de gaze Iaşi-Ungheni. De asemenea, au fost purtate discuţii despre linia de 400 kv Suceava-Bălţi, care ar ptuea fi finanţată de BERD. De notat că volumul comerţului exterior între Republica Moldova şi România în anul 2009 a constituit 551,3 milioane USD, înregistrând o diminuare de 40%. Cu o pondere de circa 12% în totalul schimburilor comerciale ale Republicii Moldova, România a ocupat locul al doilea, după Federaţia Rusă. Volumul importurilor din Republica Moldova a însumat 239,6 milioane USD, micşorându-se cu 28,6% faţă de anul 2008. Exporturile s-au cifrat la 311,7 milioane USD şi au înregistrat o scădere de 47,2%. Potrivit datelor oficiale, la finele anului 2009, în Republica Moldova funcţionau 489 întreprinderi cu capital român, în care România a avut investiţii în capitalul social în valoare de 554,5 mil. lei Soldul investiţiilor române constituia circa 1,8 miliarde lei ceea ce reprezintă 7 % valoarea totală a investiţiilor străine în Republica Moldova.

Related posts

Leave a Comment