Papa Francisc: Chemare la rugăciune pentru Siria pe 7 septembrie

Papa Francisc a chemat întreaga Biserică Catolică, dar şi celelalte confesiuni şi religii, la o zi de rugăciune pentru Siria, pentru data de 7 septembrie, potrivit Catholica.ro.Iată alocuţiunea papală, după traducerea publicată de Ercis.ro.

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Astăzi, iubiţi fraţi şi surori, aş vrea să mă fac interpret al strigătului care se înalţă din toate părţile pământului, din toate popoarele, din inima fiecăruia, din unica mare familie care este omenirea, cu nelinişte crescândă: este strigătul păcii! Este strigătul care spune cu putere: vrem o lume de pace, vrem să fim bărbaţi şi femei ai păcii, vrem ca în această societate a noastră, sfâşiată de dezbinări şi de conflicte, să izbucnească pacea; să nu mai fie niciodată război! Să nu mai fie niciodată război! Pacea este un dar prea preţios, care trebuie să fie promovat şi tutelat.

Trăiesc cu deosebită suferinţă şi îngrijorare multele situaţii de conflict care există pe acest pământ al nostru, dar, în aceste zile, inima mea este profund rănită de ceea ce se întâmplă în Siria şi neliniştită pentru dezvoltările dramatice care se prospectează. Adresez un apel puternic pentru pace, un apel care se naşte din adâncul fiinţei mele! Câtă suferinţă, câtă devastare, câtă durere a adus şi aduce folosirea armelor în acea ţară martirizată, în special în rândul populaţiei civile şi lipsite de apărare! Să ne gândim: câţi copii nu vor putea vedea lumina viitorului! Cu fermitate deosebită condamn folosirea armelor chimice! Vă spun că am încă fixate în minte şi în inimă teribilele imagini din zilele trecute! Există o judecată a lui Dumnezeu şi o chiar o judecată a istoriei cu privire la acţiunile noastre de care nu se poate scăpa! Niciodată folosirea violenţei nu duce la pace. Războiul cheamă război, violenţa cheamă violenţă!

Cu toată puterea mea, cer părţilor în conflict să asculte glasul propriei conştiinţe, să nu se închidă în propriile interese, ci să privească la celălalt ca la un frate şi să întreprindă cu curaj şi cu hotărâre calea întâlnirii şi a negocierii, depăşind contrapoziţia oarbă. Cu tot atâta putere îndemn şi comunitatea internaţională să facă orice efort pentru a promova, fără altă amânare, iniţiative clare pentru pace în acea naţiune, bazate pe dialog şi pe negociere, pentru binele întregii populaţii siriene. Să nu fie precupeţit nici un efort pentru a garanta asistenţă umanitară celui care este lovit de acest teribil conflict, îndeosebi cei evacuaţi şi numeroşii refugiaţi în ţările vecine. Lucrătorilor umanitari, angajaţi pentru a alina suferinţele populaţiei, să le fie asigurată posibilitatea de a presta ajutorul necesar.

Ce anume putem face noi pentru pacea în lume? Aşa cum spunea Papa Ioan: tuturor le revine misiunea de a reface raporturile de convieţuire în dreptate şi în iubire (cf. Papa Ioan al XXIII-lea, scrisoarea enciclică Pacem in terris [11 aprilie 1963]: AAS 55 [1963], 301-3012). Un lanţ de angajare pentru pace să îi unească pe toţi bărbaţii şi femeile de bunăvoinţă! Este o puternică şi urgentă invitaţie pe care o adresez întregii Biserici Catolice, dar pe care o extind la toţi creştinii de alte confesiuni, bărbaţilor şi femeilor de orice religie şi chiar şi acelor fraţi şi surori care nu cred: pacea este un bun care depăşeşte orice barieră, pentru că este un bun al întregii omeniri. Repet cu glas tare: nu cultura ciocnirii, cultura conflictului este cea care construieşte convieţuirea în popoare şi între popoare, ci aceasta: cultura întâlnirii, cultura dialogului; acesta este unicul drum pentru pace.

Strigătul păcii să se înalţe sus pentru ca să ajungă la inima tuturor şi toţi să depună armele şi să se lase conduşi de dorinţa de pace. Pentru aceasta, fraţi şi surori, am hotărât să convoc pentru toată Biserica, la 7 septembrie, ajunul sărbătorii Naşterii Mariei, Regina păcii, o zi de post şi de rugăciune pentru pacea în Siria, în Orientul Mijlociu şi în lumea întreagă, şi invit să se unească la această iniţiativă, în modul în care vor considera oportun, şi pe fraţii creştini necatolici, pe cei care aparţin celorlalte religii şi pe oamenii de bunăvoinţă. La 7 septembrie, în Piaţa San Pietro – aici – de la ora 19.00 la ora 24.00, ne vom reuni în rugăciune şi în spirit de pocăinţă pentru a invoca de la Dumnezeu acest mare dar pentru iubita naţiune siriană şi pentru toate situaţiile de conflict şi de violenţă în lume. Omenirea are nevoie să vadă gesturi de pace şi să audă cuvinte de speranţă şi de pace! Cer tuturor Bisericilor particulare ca, în afară de a trăi această zi de post, să organizeze un act liturgic după această intenţie.

Mariei să îi cerem să ne ajute să răspundem la violenţă, la conflict şi la război cu forţa dialogului, a reconcilierii şi a iubirii. Ea este mamă: fie ca Ea să ne ajute să găsim pacea; noi toţi suntem fiii săi! Ajută-ne, Marie, să depăşim acest moment dificil şi să ne angajăm să construim în fiecare zi şi în fiecare loc o cultură autentică a întâlnirii şi a păcii. Marie, Regina păcii, roagă-te pentru noi! [Recitarea rugăciunii Angelus] Marie, Regina păcii, roagă-te pentru noi! Marie, Regina păcii, roagă-te pentru noi!

Related posts

Leave a Comment