Începe prima ediţie a concursului naţional de muzică populară “Clujule, vatră de dor!”

Prima ediţie a concursului naţional de muzică populară “Clujule, vatră de dor” va fi destinată exclusiv şcolilor de artă din ţară şi se va desfăşura în perioada 15-17 noiembrie.Potrivit organizatorilor, concursul îşi propune să descopere, să creeze posibilitatea de afirmare, să lanseze şi nu în ultimul rând, să încurajeze şi să promoveze tinerii interpreţi vocali şi instrumentişti din rândul numeroşilor cursanţi ai şcolilor de arte din România.

“Totodată, acest concurs se doreşte a fi un interesant schimb de experienţă între aceste şcoli, şi între cadrele de specialitate ale acestor instituţii”, susţin reprezentanţii Şcolii Populare de Artă “Tudor Jarda” din Cluj.

“Clujule, vatră de dor!” va avea două secţiuni: solişti vocali şi solişti instrumentişti, pentru fiecare secţiune în parte urmând să fie acordate premii de gradul I, II şi III, dar şi Marele Premiu.

Concursul se adresează exclusiv cursanţilor şcolilor de arte din România, iar vârsta de participare este cuprinsă între 16 ani şi 30 de ani. De la fiecare instituţie invitată pot participa 1 solist vocal şi 1 solist instrumentist.

Probele pentru soliştii vocali vor fi :
-doină, baladă sau cântec doinit, fără acompaniament;
-cântec ritmat cu acompaniament orchestral.

Probele pentru solişti instrumentişti:
doină fără acompaniament ;
melodie cu acompaniament orchestral.

Fişele de înscriere la Concursul „Clujule, vatră de dor!”, împreună cu partiturile muzicale ale cântecelor care urmează a fi interpretate de către participanţi, trebuie trimise până la data de 08 noiembrie la adresa: Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj, str.Fabricii de Zahăr nr.51, fax 0264-410377 sau la adresa de e-mail: scoaladeartecluj@yahoo.com.

Prezenţa concurenţilor este obligatorie în ziua de 15 noiembrie 2013, ora 10.00, la sediul Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda”, în Cluj-Napoca, str.Fabricii de Zahăr nr.51, zi în care va avea loc şi preselecţia începând cu ora 11.00. Cei care au trecut preselecţia vor participa la două repetiţii cu orchestra: o repetiţie în data de 15 noiembrie 2013, ora 16.00, iar cea de-a doua repetiţie în data de 16 noiembrie 2013, ora 10.30.

Spectacolul-concurs va avea loc în data de 16 noiembrie 2013, ora 15.00, în sala „Şantier”, a Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj. Acompaniamentul orchestral va fi asigurat de către orchestra „Plaiuri Someşene” Cluj.

Jurizarea va fi realizată de către personalităţi de seamă ale vieţii culturale, specialişti în folclor muzical şi etnografie. Specialiştii în domeniu vor aprecia, în special, următoarele trăsături definitorii :
-calitatea artistică şi tehnică a interpretării;
-ţinuta artistică în prezenţa scenică a concurentului;
-autenticitatea liniei melodice şi a textului, precum şi a costumului popular;
-respectarea specificului zonal corespunzător fiecărui participant.

Tuturor concurenţilor care au trecut de preselecţie li se vor înmâna diplome de participare.

Organizatorii vor asigura masa şi cazarea
concurenţilor care au trecut de preselecţie, respectiv pentru datele de 15 şi 16 noiembrie 2013.

Related posts

Leave a Comment