Muzeul ,,Octavian Goga” din Ciucea ar putea fi restaurat pe bani europeni

Consiliul Județean Cluj a aprobat, în cadrul ședinței de miercuri, 26 aprilie 2023, proiectul de hotărâre privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții Ansamblu ,,Octavian Goga” din comuna Ciucea, județul Cluj.

Intenția este aceea de a obține în acest scop o finanțare nerambursabilă prin Programul Regional Nord Vest 2021 – 2027.

În urma evaluării efectuate asupra complexului muzeal au fost propuse o serie de intervenții, respectiv:
– restaurarea și conservarea ansamblului monumentului istoric prin reabilitarea celor trei clădiri monument istoric (Castel, Mausoleu și Biserica din lemn) și a construcțiilor muzeale (Casa Albă, Casa Ady Endre, Casa de pe stâncă);
– refuncționalizarea clădirii Teatru de vară, în vedere amenajării unui pavilion de primire – recepție cu dotările specifice necesare;
– reabilitarea parcului și amenajări peisagistice;
– modernizarea unităților aferente clădirilor din cadrul ansamblului muzeal;
– dotări interioare pentru clădirile din cadrul ansamblului muzeal;
– dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului imobil și mobil;
– amenajarea zonelor de protecție prin delimitarea și împrejmuirea ansamblului muzeal;
– construcția/ reabilitarea/ amenajarea căii de acces către clădirile din cadrul ansamblului muzeal.

Valoarea estimativă a investiției este de 87.853.148,85 de lei, TVA inclus, bani proveniți atât din fonduri externe nerambursabile, cât și din bugetul propriu al Județului Cluj. În ceea ce privește durata de realizare a investiției, aceasta este de 36 de luni.

Related posts

Leave a Comment