Liderul PNL Cluj cere demiterea arhitectului-șef al județului. Motivul: dezastrul legat de gestionarea centrului pentru managementul deșeurilor

Liderul PNL Cluj, senatorul Marius Nicoară, fost președinte al Consiliului Județean, cere demiterea întregii echipe care a gestionat Centrul de Management Integrat al Deșeurilor. Senatorul liberal crede că acest proiect este compromis definitiv și este de părere că vina principală revine echipei de proiect, care nu a fost în stare să gestioneze corect oportunitatea de a utiliza banii europeni pentru a rezolva problema deșeurilor. În acest context, gunoaiele Clujului sunt transportate la Oradea, însă soluția depozitării deșeurilor în județul Bihor nu este decât una temporară și care presupune în același timp costuri mai mari pentru clujeni.”Nefinalizarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) este una dintre cele mai grave probleme și crize ale județului Cluj după anul 1989. Este cu atât mai îngrijorător, cu cât, din punctul meu de vedere, nu există nici o perspectivă de finalizare a lucrărilor. Voi explica această sumbră concluzie a mea.

În momentul opririi lucrărilor la CMID, conform raportului dirigintelui de șantier SC Tahal Consulting Engineers LTD, decontările erau efectuate în proporție de 81%, în timp ce lucrările executate erau efectuate în proporție de doar 65%. Din acest procent de 65% al lucrărilor executate, o parte trebuie să fie demolate, în timp ce altă parte se află în fază de degradare deoarece nu au fost luate măsuri de conservare. Astfel, orice constructor care ar licita lucrările nu ar putea realiza cu suma rămasă finalizarea centrului. Cu suma de 19% rămasă și cu aproximativ 50% lucrări executate, finalizarea acestui proiect este imposibilă.
Lucrările de construcții executate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj (SMID)” în perioada 2012 – 2014 au fost expertizate şi s-a constatat că sunt necorespunzătoare și neconforme (conform Raportului de Expertiză Tehnică în specialitatea inginerie geotehnică privind modul de asigurare a cerințelor de calitate specifice la lucrările executate pentru realizarea obiectivului de investiții Centru de Management Integrat al Deșeurilor din Municipiul Cluj-Napoca nr. 101/ 2014 întocmit de SC ARCON SERV SRL).

Din relatările presei aflu că activitatea echipei de proiect a fost cel puțin superficială. De exemplu, s-a scris că managerul de proiect, Mariana Rațiu a participat la doar 10% din ședințele proiectului, iar Claudiu Salanță, arhitectul șef al județului, în calitate de responsabil tehnic al CMID nu a participat la nicio ședință. Sper că sunt date eronate, dar faptul că întreaga echipă a proiectului a primit 235.000 euro, în condițiile unui proiect prost gestionat, este totuși o realitate”, a spus Marius Nicoară, prin intermediul unui comunicat de presă.

El crede că vina principală pentru această situație în revine echipei de proiect. ”Managementul proiectului s-a dovedit a fi total necorespunzător, ineficient deoarece a ascuns, cu bună știință, pe o durată de peste 3 ani, situația dezastruoasă în implementarea acestui proiect la care nu s-au realizat indicatorii cantitativi şi calitativi. Mai mult, nu a raportat în mod operativ şi real despre neconformitățile, lipsurile, întârzierile şi nerealizările constatate și nu a luat măsurile legale necesare pentru realizarea proiectului.

Efectuarea necorespunzătoare a lucrărilor si a serviciilor a dus la rezilierea contractului de execuție a CMID începând cu luna noiembrie 2014, pentru lucrări neconforme, inutilizabile, dar cu irosirea fondurilor europene şi a fondurilor publice naționale plătite în cadrul acestui proiect.

Din păcate, așa cum reiese din argumentația mea de la început am convingerea că proiectul CMID din județul Cluj nu se va putea finaliza şi da în exploatare niciodată”, mai afirmă Marius Nicoară.

Liderul PNL Cluj mai adaugă că administrația județeană a pierdut deja un litigiu cu proiectanții. ”După cum se poate constata și din Decizia Comisiei de adjudecare a disputelor (CAD) din data de 9 iunie 2015, Consiliul Județean Cluj a pierdut litigiul cu executantul, Comisia constatând culpa Consiliului Județean cu privire la derularea contractului, rezilierea acestuia în condițiile nerespectării procedurilor de reziliere, tratarea cu superficialitate a întregului proiect. Considerând culpa Consiliului Județean Cluj constatată de CAD în Decizia menționată, există riscul pierderii litigiului și la Curtea Internațională de Arbitraj. De asemenea, sunt surprins de argumentația invocată de Consiliul Județean Cluj cu privire la neparticiparea reprezentantului Serviciului Juridic la audierea CAD „pentru că a făcut varicelă”, o argumentație penibilă și prea puerilă pentru un proiect de o asemenea importanță pentru județul Cluj. Chiar nu exista nicio altă persoană capabilă să reprezinte Județul Cluj în fața unei astfel de comisii?

Solicit public demiterea întregii echipe responsabile cu gestionarea proiectului CMID.

Solicit Consiliului Județean Cluj stabilirea unui comitet de criză în ceea ce privește proiectul CMID, care să determine măsurile necesare, pe termen scurt și mediu, precum și un grafic realist de finalizare a lucrărilor. De asemenea, doresc să fie prezentate public eforturile financiare suplimentare care vor trebui asigurate de Consiliul Județean din banii contribuabililor, pentru ducerea la finalizare a acestui proiect, din pacate din punctul meu de vedere, o finalizare improbabilă”, mai spune Marius Nicoară.

Related posts

Leave a Comment